Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Älska människor därför att de är människor

Jag fick tag på en bok som beskrev Frank Mangs (en välkänd evangelist och personlig favoritförfattare) möte med en av dem som var med när Pingströrelsen bröt ut i början av 1900-talet i Los Angeles. Hans namn var Frank Bartleman.
Frank Mangs stora undran var vilken ”ton” som var den mest framträdande när Anden föll och vad som präglade pingstfolket. Bartleman svarade: ”Det var den heliga kärleken. Vi älskade inte bara varandra, utan vi älskade alla människor, oberoende av hudfärg, nationalitet eller trosbekännelse. Vi älskade människor därför att de var människor och vi var behärskade av en enda åstundan: att de skulle få del av den välsignelse Gud givit oss.”
PERSONLIGEN ÄR JAG övertygad om att detta är den heliga kärleken. Att man älskar människor därför att de är människor. Det är lätt att älska andra för det de gör för oss. Eller för att deras stil passar oss. Eller för att de är populära. Helig kärlek går över detta. Vid ett möte med en kollega från ett annat samfund kom jag på mig själv med att tänka så här: ”Undrar om han kan tänka sig att viga homosexuella.”
Blev påmind om Bartlemans ord om den heliga kärleken. Kände mig lite skamsen inombords när jag konstaterade att min kärlek ofta är relaterad till en mängd yttre faktorer och inte detta faktum att den människa jag har farmför mig är en människa som jag är kallad att älska och respektera. Även om hon eller han inte delar mina uppfattningar och ståndpunkter.
JAG TROR ATT DETTA ÄR en stor utmaning för oss alla personligen såväl som för oss församlingar, att älska människor därför att de är människor. Inte man eller kvinna i första hand, inte för att hon eller han är troende i första hand. Utan för att de är människor. Kanske det till och med är så att de som är svårast att älska är de viktigaste att älska. ”Älska mig mest, när jag är värd det minst, för då behöver jag det mest” är en vacker strof, men också en bra vägvisare i livet.
Frank Bartleman uttryckte också deras längtan ”att de skulle få del av den välsignelse Gud givitoss”. Jag vill också påminna oss om uppdraget. Flera församlingar kommer i höst att använda sig av vår satsning ”Ditt viktigaste val” som Niklas Piensoho och Filadelfia Stockholm initierat. Satsningen är ett konkret och enkelt sätt att mitt under brinnande valperiod få peka på de val som på ett djupare sätt förmår att ge mening med livet.

Läs mer på www.dittviktigasteval.se eller på ungdomsversionen www.jesusforpresident.se.
I ÖVRIGT ÅTERSTÅR VÄL bara att påminna dig om fyra viktiga saker:
1. Vi ses på sommarkonferenserna och Världspingstkonferensen.
2. Glöm inte kyrkoavgiften!
3. Ha en skön sommar.
4. Älska människor Ä därför att de är människor.