Alpha gav inspiration till tv-gudstjänster

När pingstförsamlingen i Skellefteå fick frågan om att medverka i Sveriges television med fyra gudstjänster under oktober månad, drog sig församlingens föreståndare, Roland Pettersson, till minnes en undersökning han sett om hur många svenskar som ansåg sig veta vem Jesus är. Och resultatet visade då att 46 procent av de tillfrågade, 10 000 personer, faktiskt svarade nej på frågan.

Ä Min reflektion när jag läste det var att Sverige i sanning är ett sekulariserat land, säger Roland Pettersson.
Därför blev det ganska självklart, när man funderade på innehållet i gudstjänsterna, att medverka till att sprida kunskapen om Jesus.
Ä Vi ville inte göra gudstjänsterna för kyrkfolk runt om i landet, utan för människor som står långt ifrån kyrkan.

Användbara rubriker
Församlingen arbetar, som så många andra, med alphakurser, som är ett verktyg att presentera kristen tro för människor.
Ä I alphamaterialet fann vi några rubriker som vi tyckte var användbara i det här sammanhanget: Vem är Jesus? Varför måste Jesus dö? Vad ska vi ha kyrkan till? Vad händer sen?
Gudstjänsterna byggdes upp runt svaren på dessa frågor där man kunde fånga in grundläggande kunskap om kristen tro, församlingens betydelse och hur den personliga, kristna tron blir en tillgång i livet.
Ä Men vi ville inte bara att det skulle bli teori, så därför lät vi människor medverka som kunde ge sina personliga vittnesbörd utifrån det ämne som var aktuellt, förklarar Roland Pettersson som med viss stolthet berättar att ett 80-tal av församlingens medlemmar varit aktiva i arbetet omkring tv-sändningarna.

Positiv respons
Responsen har varit så gott som övervägande positiv.
Ä Jag har fått fyra negativa reaktioner, och då har det handlat om det lilla avsnitt i varje gudstjänst som riktade sig till barn. I övrigt är det positivt, och framför allt har våra medlemmar kunnat notera att människor som de möter i sin vardag har uttryckt sig uppskattande.
Satsningen på tv-gudstjänsterna innebar också att församlingen flyttade sin söndagsgudstjänst till eftermiddagen under fyra sändningssöndagarna.
Ä Vi ville ge människor här i vår stad möjlighet att komma för att lära känna oss ännu mer i nära anslutning till tv-sändningen.
Dessutom tror och hoppas Roland Pettersson att kopplingen till alpha kan innebära att församlingar runt om i Sverige som har sådana kurser, kan ha fått lite draghjälp.
Ä Alpha är ju ett fantastiskt fint verktyg för oss att använda och vi ville gärna medverka till det.