Alpha-filmer lanseras i Sverige

Nu kan församlingar och privatpersoner hålla Alphakurser med hjälp av nyinspelade filmer. I mitten av maj lanserade Alpha i Sverige två nya filmserier med svensk översättning, som kan ta Alpha-kurserna ett steg till.

Carl-Henric Jaktlund, tidigare journalist och ledarskribent på Dagen, är sedan 1 april nationell ledare för svenska Alpha. Han låter stolt när han berättar om de nya filmerna. Det handlar om två olika serier, en gjord i Kanada för den
något yngre Alpha-publiken, och en gjord i Storbritannien. Båda proffsiga och påkostade. I den engelska varianten är exempelvis en av programledarna en mycket känd tv-personlighet på BBC.
Alpha i England har gjort egna översättningar av filmerna till kinesiska och spanska, men lokalkontoret i Sverige är det första som satsat på att göra en översättning till det egna språket. Det har gjorts möjligt tack vare medel från Sveriges Frikyrkosamråd.
Filmerna finns sedan i mitten av maj tillgängliga på svenska Alphas hemsida. De går både att streama och att ladda ner. Utan kostnad. Ett krav finns dock, nämligen att man registrerar sin Alpha-kurs. Det ger kontoret en möjlighet att veta var i Sverige det hålls Alpha-kurser och att förse de olika arrangörerna med nyheter och information av olika slag.
Tidigare har det funnits filminspelningar av Alpha-föreläsningar, men nu handlar det om en film om varje ämne, som kommer upp under en Alphakurs. Filmer, som är uppbyggda som ett tv-program med programledare, intervjuer, enkäter, etcetera.
Idén började med att Ungdomsalpha i Kanada gjorde en serie filmer för den yngre publiken utifrån detta koncept. När det engelska Alpha-kontoret fick se dem insåg de att det var en bra idé och gjorde en egen serie för en vuxnare målgrupp.
– Visst fungerar fortfarande det klassiska sättet att hålla en Alpha-kurs, säger Carl-Henrik Jaktlund.
Med mat, en föreläsning och samtal. Men, de nya filmerna,gör det möjligt att hålla kurserna på ett nytt sätt.
– Det ger till exempel mindre församlingar, ungdomsledare och enskilda möjlighet att hålla kurser även om man inte har egna föreläsare.
Vill man kan man också använda filmerna som komplement till föreläsningen. Filmerna är 20–25 minuter långa.
Att filmerna ställs till förfogande gratis är viktigt. Det ska inte kosta något att anordna en Alpha-kurs. Alpha får finansieras på andra sätt, exempelvis genom material- och bokutgivning.
Fotnot: Filmerna finns på www.sverige.alpha.org

FAKTA/ALPHA-KURS

  • Alpha är en grundkurs i kristen tro, som hålls runt om i hela världen; i kyrkor, på restauranger, barer och i hem.
  • Alla frågor är tillåtna och deltagarna uppmuntras dela med sig av sina tankar och funderingar.
  • Alpha har funnits i över 30 år. I Sverige i 20 år.
  • Över 29 miljoner människor världen över har deltagit i en Alphakurs, som oftast består av tio samlingar, i regel inledda med något att äta, följt av föreläsning och samtal.
  • Är ett allkristet koncept.

FOTO: ALPHA SVERIGE