Allt klart för ny utbildning

När Pingst Ledarutvecklingkickades ut på sitt uppdrag skedde det i ett helt oglamouröst sammanträdesrum i egna lokaler i Huddinge dit ett 20-tal personer med nyckelfunktioner samlats för att samtala om det som så småningom ska blomma ut i en växtprocess i svenska pingstförsamlingar.

Men viss feststämning fanns där ändå, om än mer som en inneboende känsla, till exempel hos pingstföreståndaren Pelle Hörnmark som förklarade att han sett fram emot dagen:
Ä För mig är detta som alla samlade julaftnar i mitt liv hittills, förklarade han och satte därmed sina ord på den påtagliga känsla av förväntan som även många andra gav uttryck för.
Runt bordet satt, förutom ledningsgruppen för projektet, bland andra representanter för de tre värdförsamlingarna som fyra gånger under den tvååriga ledarutvecklingsprocessen Ä Umeå, Värnamo och Västerås Ä kommer att öppnar sina dörrar för utbildningsdagar.
Där fanns också de fem personer som kommer att leda fem olika spår som deltagarna kan välja, utifrån sin egen kallelse och uppgift i församlingen, och som utgör det konkreta innehållet.
Det man förväntar sig, och vill medverka till, är en utvecklingsprocess hos deltagarna för att församlingen ska nå längre när det gäller att dela Kristus i sin egen miljö och omgivning i en föränderlig tid.
Pelle Hörnmark beskrev motiven för satsningen och tog hjälp av ett citat från den kände ledaren för Willow Creek, Bill Hybels: ”Församlingen är obeskrivlig i sin skönhet ,breathtaking, [ung, hisnande] i sin kraft Obegränsad i sin potential”.
Men han citerade också Paulus som i brevet till församlingen i Efesos beskriver hur Gud gjort Kristus till huvudet ”för kyrkan som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt”.
Ä Han har lagt sig själv i församlingen, utbrast Hörnmark.
Vid sidan av den utmaningen betonade Hörnmark också att Pingst Ledarutveckling vill vara en uppmuntran och inspiration för församlingar och ledare som är trötta och uppgivna, att upptäcka sina möjligheter.
Pingst Ledarutveckling är inte ämnat för anställda församlingsledare i första hand utan för alla de ideella ledare som ger av sin tid och sin kompetens. Men processen är hela församlingens och därför är det också församlingarna i sin helhet som anmäler sitt deltagande och ett antal av sina ledare.
Ä Detta är inget för ”löshästar” med egen agenda, menade Hörnmark.
Ulrik Josefsson, ansvarig för Pingst Utbildning och utbildningsföreståndare inom ALT (Akademi för ledarskap och teologi) redogjorde för grunddragen och värderingarna som ska prägla Pingst Ledarutveckling:
…Ordet som grund
…Hög kvalitet
…Relevant och tillämpbart
…Lyhördhet för deltagarna
Det sistnämnda innebär att hantera det faktum att det kommer att vara en stor bredd i deltagargruppen i flera avseenden.
Ä Men vi utgår ifrån att folk är klokare än vad vi vanligtvis tänker och därför vill vi sikta lite högre i tilltalet. Vi tänker också att det är viktigt att tänka framåt och därför vill vi ge de som är yngre lite företräde i innehållet.
Han underströk också det faktum att Pingst Ledarutveckling inte består av punkter och punktinsatser utan syftar till att starta och medverka i en utvecklingsprocess.
De fem utbildningsspåren som deltagarna har att välja mellan rör stora delar av en församlings uppdrag och när ledarna redogjorde för sina intentioner kunde man konstatera att en del områden går in i varandra Ä något som Pelle Hörnmark menade att man inte behöver vara rädd för Ä men också tydlig inriktning utifrån respektive område som berör både lokala behov och förutsättningar, men också uppmärksammar det faktum att församlingen har att relatera till en hel värld med nya utmaningar, till exempel på missionens område, nya kommunikationsmetoder med mera.
Pelle Hörnmark uppmärksammade också den ”plus-meny” som finns att tillgå för församlingar som vill använda denna process inte endast till en ledarutvecklingsprocess utan till en församlingsutvecklingsprocess.
Ä Vi kan då bistå med handledare i det arbetet. Men då det ligger utanför Pingst Utbildning knyts det i stället till Pingst Tillväxt, förklarade han.
Från June folkhögskola, som är administrativ partner, deltog Anders Georgsson och Ingalill Bard, samt personal rån Pingst centralt som på olika sätt berörs av arbetet med Pingst Ledarutveckling.

Fotnot: Mer information finns på hemsidan: www.pingst.se Pingst Ledarutveckling finns också med en sida på Facebook.

De olika spåren
Styra och leda: Daniel Alm, pingstförsamlingen Västerås
Kreativ kommunikation: Anders Olsson, Connect Church, Göteborg (f d Gilead)
Mission: Niclas Lindgren, direktor, PMU
Under 20 (barn- och ungdomsledare): Mattias och Linnéa Sennehed, pingstförsamlingen Linköping
Andlig tjänst: Chatrine Carlson, projektledare