Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Allt fler second hand-butiker

Allt fler pingstförsamlingar startar second handverksamhet i samarbete med PMU InterLife, som utökat sitt stöd genom två nya konsulenter. I år har 10 nya butiker tillkommit och 10 miljoner kronor har genererats till insatser runtom i världen.

Billigt, miljövänligt, solidariskt och roligt – det finns många anledningar till att second hand blivit mer än en övergående trend.
Ä Att PMU insett potentialen och beslutat sig för att förstärka sitt second hand-arbete betalar sig nu. Vi räknar med att dra in cirka 10 miljoner kronor genom second hand i år, pengar som gör att vi har råd med den egeninsats som krävs för Sida-projekt och kan bistå vid katastrofer som i Haiti och Pakistan, säger Tommy Granberg, second handansvarig.
En viktig del i satsningen är anställandet av två second handkonsulenter.
Ä De är med hela vägen när ny verksamhet etableras, hjälper till att planera, rita och bygga upp butiken, utveckla en affärsstrategi och lära upp personalen.
Tillgång till rådgivning
Genom PMU:s koncept Biståndscenter, får församlingarna också tillgång till rådgivning, nätverk, inspirationsträffar och utbildningsdagar. Totalt samarbetar nu PMU InterLife med 48 butiker runtom i landet, medan ytterligare butiker regelbundet stöder PMU:s arbete.
Bara i år har 10 biståndscenter öppnats, varav sex under hösten, i Mullsjö, Karlskrona, Trelleborg, Ekerö, Varberg och Lycksele. Några av dem är nya, medan andra startat om i större lokaler. En stor del av överskottet går till utvecklingsprojekt och varje krona växer genom Sida och PMU till nio kronor.
De nya butikerna har haft bra försäljning. I Lycksele hade man inför premiären den 30 oktober satsat stort på annonsering och artiklar i lokalpress. Dagskassan, som gick till PMU:s Pakistaninsamling, slutade på 103 000 kronor och tisdagen efter blev summan 49 000 kronor. Det är rekord för två dagars försäljning. I Varberg drog man vid premiären den 2 oktober in 78 000 kronor.
Synligare i samhället
Att så många församlingar väljer att satsa beror på att second hand-verksamheten gör dem mer synliga och stärker deras roll i samhället, tror Tommy Granberg.
Ä Man ser detta som ett redskap både för mission och för socialt arbete på den egna orten. Människor som fått sysselsättning genom vår verksamhet vittnar också om hur de upplever att de fått ett människovärde genom sin insats, och det känns fantastiskt roligt.
Det finns även exempel på hur Alpha-grupper uppstått genom butikerna.
Miljöaspekten är också viktig.
Ä Genom second hand-arbetet gör vi en fantastisk miljöinsats, vi är med och tar vara på skapelsen genom återanvändning. Detta är en stor uppgift för församlingen.