Allt fler ger via kyrkoavgiften

I år har Pingst fått in 607 nya kyrkoavgiftsmedgivanden, vilket är en stor ökning jämfört med tidigare år.

– Det har blivit möjligt tack vare de extra satsningar som vi tillsammans som församlingar har gjort under hösten och även det engagemang vi mött under Nyhemsveckan och Lapplandsveckan, säger Sandra Lagestrå, som under några månader haft uppdraget att informera om möjligheten att låta kyrkoavgiften gå till Pingst.
Nettoökningen av medgivanden kommer att ligga någonstans runt 500, eftersom alla givare inte fortsätter, och ett antal givare avlidit. Totala antal medgivanden just nu är drygt 7 800 stycken. Den beräknade kyrkoavgiftssumman 2018 blir cirka 20,7 miljoner. För 2017 var det 19,3 miljoner. Exakt prognos och siffror kommer i januari 2018.
Större delen av beloppet går till lokala församlingar och övrigt går till bland annat församlingsplantering, församlingscoacher, stöd, kommunikation och pastorsutbildning.
– Välkomna, alla nya kyrkoavgiftsgivare! säger Pingsts direktor Madeleine Hansson.

Fotnot: 31 oktober är slutdatum för inlämnande av medgivandeblanketter för kommande år. Läs mer om kyrkoavgift på www.pingst.se/kyrkoavgift/