Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Allt fler ger medgivanden om kyrkoavgift

Fler och fler anmäler att de vill låta sin kyrkoavgift gå till Pingst. I år har närmare 400 personer lämnat nya medgivanden.

– Vi är mycket tacksamma för alla som ger kyrkoavgift via Pingst och säger ett stort välkommen till de 392 nya personer som kommer med detta år, säger Daniel Alm, föreståndare för Pingst. Kyrkoavgiften möjliggör ett förverkligande av vårt gemensamma uppdrag att sprida evangeliet, se församlingar utvecklas och kunna bedriva våra gemensamma verksamheter som rörelse också i framtiden.
– Stort tack också till alla församlingar som inspirerat för och informerat om kyrkoavgiften. Vi är glada att kunna bidra till den lokala församlingens utveckling också genom kyrkoavgiftens ekonomiska bidrag.
I november skickades de aktuella uppgifterna in till Skattverket. När antalet nya medgivanden minskats med avslutade medgivanden innebär det att antalet givare ökat med 228 stycken. Från och med nyår kommer 7 318 personer att låta sin kyrkoavgift gå till Pingst. Det innebär närmare 18,7 miljoner kronor, som fördelas mellan det centrala och församlingarna.
En tredjedel stannar i den centrala verksamheten, resten går till de församlingar gåvogivarna angett. Att ge sin kyrkoavgift till Pingst är enkelt. Det enda som krävs är att fylla i en blankett och skriva under den, samt meddela om man vill att hela avgiften ska gå till Pingst – fria församlingar i samverkan, eller, som i de flesta fall, delas mellan en lokal församling och Pingst. I det senare fallet går 70 procent av pengarna till församlingen.