Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Allt fler ger kyrkoavgift till Pingst

Under nästa år kommer drygt 4 000 pingstvänner att låta sin kyrkoavgift gå till Pingst. Det innebär en ökning med mer än 800 personer jämfört med i år, men ändå betydligt färre än man hade hoppats på. – Men varje medgivande gör ändå skillnad, säger Ingrid Svanell, verksamhetsansvarig på Pingst Nationellt.

Kyrkoavgiftsmedlen är viktiga, inte minst därför att de till skillnad från statsbidragspengarna, inte är villkorade på något sätt. De kan alltså utan problem till exempel användas för evangelisationssatsningar av olika slag.
De församlingar som frågar vad de kan göra för Pingsts ekonomiska situation får i regel svaret att arbeta för att fler ska låta sin kyrkoavgift gå till Pingst.
Kyrkoavgiftspengarna fördelas så att 70 procent går till de lokala pingst­församling­­­arna vars medlemmar lämnat kyrkoavgiftsmedgivande. Resterande 30 procent stannar i det centrala arbetet i Pingst.

5,1 miljoner att dela på
För nästa år innebär detta alltså att någonstans runt 5,1 miljoner betalas ut till församlingarna och knappt 2,5 miljoner stannar i det centrala arbetet. De senare används exempelvis till familjeprojektet Tillsammans, till diakoni och omsorg, församlingsutveckling och församlingsservice, PTS, evangelisationsnätverk och stöd till lokala församlingar.