Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Allt fler döps i pingst

Pingstförsamlingarna döper allt fler. Inte sedan 1987 har antalet döpta varit så många under ett år. Detta enligt den nya statistiken, som presenteras i den aktuella upplagan av Pingströrelsens årsbok. 2 359 personer rapporterats döpta under 2016. Det är sjätte året i följd som dopsiffrorna ökar.

Daniel Alm kunde under Nyhemsveckan presentera denna glada nyhet till besökarna på och möttes med jubel, applåder och confettiregn.
– Det är fantastiskt roligt, glädjande och uppmuntrande, kommenterar han. Ett tacksägelseämne som ger hopp och förväntan inför framtiden. Samtidigt är det alltid ett stort ansvar att ta hand om nya människor, men vi tror på de lokala församlingarnas möjlighet att göra det.
Statistiken visar att flera stora församlingar har höga doptal. Men bakom den höga totalen ligger framför allt många församlingars arbete. Noteras kan exempelvis att 75 församlingar med under 100 medlemmar tillsammans döpt 276 personer.
Dessa församlingar har tillsammans 4 179 medlemmar – de har alltså motsvarande 5 procent av medlemmarna i Pingst, men har döpt nästan 12 procent.
Smyrnaförsamlingen i Göteborg är den församling som döpt allra flest. 229 personer döptes där under 2016.
– Det är troligen vårt största dopår sedan 50-talet, säger församlingens föreståndare Urban Ringbäck. Det känns underbart och nästan overkligt.
Den största gruppen bland de nydöpta i Smyrna är nysvenskar eller personer med utländsk bakgrund, men också ungdomar och personer som kommit genom det sociala arbetet, och inte minst då volontärer.
Pingstkyrkan i Borås är en annan församling med stadig tillväxt. En stor del av dem som döptes under 2016 är persisktalande. Många har kommit till Sverige med en tro på Jesus, som växt och närts här.
Innan någon får döpas i Borås måste man gå på dopskola och delta i ett dopsamtal, för att säkerställa att man döps av rätt skäl.
– Det handlar om människor som är sökta och funna av Gud och som är en del av vår framtid, säger Anna-Carin Rabnor, verksamhetsansvarig i Pingstkyrkan i Borås.