Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Alla är älskade av Gud

Rapporter om krig och terror runt hela vår jord möter oss så gott som varje dag. Människor går sönder. Massor av människor är på flykt. Frihet, trygghet, en vanlig vardag är bristvaror. Andra söker en väg ut ur bottenlös fattigdom.
Vårt land har aldrig tidigare tagit emot så många på så kort tid. Och ändå är det bara en liten, liten del av alla jordens flyktingar som kommer hit.
Det pratas och skrivs massor om detta och ibland känns det som om det pågår en tävling i att tycka rätt. Då, känner jag mig väldigt uppmuntrad av att det finns så många som GÖR något också. Litet eller större, ”ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon”.
Nästan varje dag ser jag i min nyhetssökstjänst att pingstförsamlingar runt om i hela landet finns med i olika initiativ och satsningar. Både på lång och kort sikt. Härbärgen, matutdelningar, boende för ensamkommande,  kontaktfamiljsverksamhet, och så vidare.
Och själva grunden i allt detta arbete är vissheten om och längtan efter att vara med och förmedla att alla människor är älskade av Gud.
I den här tidningen kan vi till exempel berätta om hur ett språkkafé kan fungera, att Pingst startat ett särskilt land-AU för arbete bland romer, där tanken om församlingen som den viktigaste integrationsplatsen är en bärande tanke, och hur PMU bidrar till att göra vardagen för barn i flyktingläger i Libanon drägligare.
Spännande tycker jag också det är att ta del av hur Citykyrkan arbetar för att alla i församlingen, oavsett etnisk eller nationell bakgrund, ska hitta sin sanna identitet i Kristus.

I SIN LEDARE PÅ SIDAN här bredvid skriver Pelle Hörnmark om att ta emot alla flyktingar som en Guds gåva. Han utgår från en profetisk hälsning framförd av en palestinsk pastor, som han och alla pingstpastorerna som deltog i studieresan i Jerusalem tidigare i höstas, mötte.
Den resan kan du också läsa mer om i detta nummer. En resa, som förutom besök på historiska platser där Jesus gått och verkat och Bibelns berättelser utspelar sig, också innebar möten med många olika människor, som lever och verkar i ett land där terror och krigshandlingar är en del av vardagen.