Alla åldrar möts på årets Nyhem

Årets Nyhemskonferens vill förstärka känslan av Nyhem som en gemensam konferens för olika åldersgrupper. – Vi vill ge oss själva möjlighet att möta varandra, säger Per-Åke Enström. Det märks till viss del i programupplägget, men kanske ändå viktigare är att vi i år har planerat gemensamt. Tidigare har barn- och ungdomsdelarna planerat för sig. Nu har vi alltså redan på planeringsstadiet arbetat som en enda konferens, säger han.

En hel del nytt och ändå som vanligt. Så kanske man kan sammanfatta vad besökarna i årets Nyhemsvecka kommer att möta när det blir dags om några månader.
Planeringen har pågått länge och är ännu inte helt avslutad. Bland de medverkande som är klara finns Peter Halldorf, Sarah Kelly, Olof Djurfeldt och Ole Börud.
Ä Och vi är särskilt glada över att Evie och Pelle Karlsson, som haft en återkommande inbjudan under många år, nu tackat ja, säger Enström.
Varje konferensdag kommer att inledas med en gemensam samling i hallen, innan barntältet och ”Rutan”, som är ungdomarnas speciella mötesplats öppnar.
En annan förändring i år är att ungdomarna intar stora konferenshallen på eftermiddagarna, medan ”vuxen”-seminarierna söker sig till andra lokaler.
Kvällsmötena i årets Nyhemsvecka kommer också att få en lite annorlunda prägel som dock kan ses som en uppföljning av förra årets konferenstema ”Nya människor”.
Ä Vi har inbjudit församlingar som i sitt arbete varit framgångsrika på det området. Men de ska inte hålla seminarium om detta utan helt enkelt bjuda på en gudstjänst, så som de gör det på hemmaplan. Vi vill att det ska bli till inspiration för andra, men har också här, lokalt och regionalt, uppmuntrat församlingsfolket att bjuda med människor till de här kvällsmötena, berättar Enström.
Evie och Pelle Karlsson kommer att medverka under avslutningshelgen, där lördagen kommer att utformas som en missionsdag.
Nytt för i år är också att hela konferensen avslutas med ett enda möte på söndag förmiddag.
Ä Vi har ju av tradition haft två möten på avslutningsdagen, men vill nu i stället satsa ordentligt på ett stort förmiddagsmöte, säger Enström och tillägger att man gått ut till församlingar i regionen att ställa in sina egna förmiddagsgudstjänster den här dagen för att delta på Nyhem.
Den som vill veta mer i detalj hur veckan kommer att se ur kan följa vad som skrivs på konferensens egen hemsida: www.nyhemsveckan.se och annonsering.