Alkoholpolicy på gång

Pingströrelsen ska få en uttalad alkoholpolicy. På Pingststyrelsens sammanträde i början av december ska ett underlag till en sådan diskuteras, men om beslutet kommer att fattas då är ännu inte klart.
En restriktiv alkoholpolicy syftar bland annat till att förebygga alkoholskador, stödja enskilda medlemmar till ställningstagande för nykterhet, stötta missbrukare med familjer och påverka politiker och andra beslutsfattare. Frikyrkorna har varit det svenska samhällets största alkoholfria zon och enligt det policyutkast som föreligger bör pingströrelsens mål vara att varje medlem ska göra ett medvetet val att leva helnyktert. Alkoholpolicyn är tänkt att kunna tillämpas i de lokala församlingarna likväl som i de centrala verksamheterna.