Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Alf B Svensson tror på Pingsts familjesatsning

–?Jag har känt en kallelse att undervisa och föreläsa i olika sammanhang om föräldraskap, äktenskap och samlevnad och mött cirka 10?000 föräldrar varje år. Det har aldrig tidigare funnits ett så stort intresse och stort behov av att få stöd i sitt föräldraskap och hjälp med hur man får ett lyckligt och fungerande äktenskap. Det säger Alf B Svensson, som arbetat 40 år som skolpsykolog i Nässjö samtidigt som han varit en mycket efterfrågad föreläsare och författare.

Sedan Alf gick i pension vid årsskiftet har han större möjligheter att i samarbete med Tillsammans besöka församlingar.
–?Tillsammans är unikt, säger han. Alla samfund framhåller familjen och äktenskapets betydelse, men så vitt jag vet är det nog bara Pingst som gör en sådan målmedveten satsning för att stödja familjen.
–?Jag är mycket tacksam för att Alf har valt att lägga mer tid på Tillsammans. Eftersom trycket är så stort från många församlingar behöver vi vara flera som kan hjälpa dem igång. Alf och jag har dessutom oerhört roligt när vi arbetar tillsammans. Vi inspirerar hela tiden varandra till nya tankar kring hur vi kan hjälpa familjer, säger Cilla Stjernberg, projektledare för Tillsammans.

Stort behov
Det finns ett stort och växande behov både i våra församlingar och i samhället att få samtala om de viktigaste, men kanske svåraste, frågorna i livet – hur man i dagens stressade samhälle får en familj att fungera.
Alf B Svensson har mött många skilsmässobarn i sitt jobb.
–?Deras högsta önskan i livet har ofta varit att det skulle bli bra igen mellan mamma och pappa, säger han.

Konkreta råd
Det fick Alf att vid föreläsningarna om föräldraskap också ge lite konkreta råd om hur man håller kärleken levande när man fått barn.
–?En annan orsak till mitt intresse för ämnet var att det inte fungerade särskilt bra i vårt eget äktenskap under de första åren. Man skulle kunna tro att det går som på räls när man gifter sig med en psykolog. Men att så inte är fallet kan min fru intyga. Vi lever i ett lyckligt äktenskap, men har fått jobba en hel del för att nå dit, säger han.
Ett av kapitlen i Tillsammans­pärmen handlar om att förmedla tron till barnen. Föreläsningar i det ämnet har varit extra efterfrågade det senaste året.
–?Min erfarenhet är att många kristna föräldrar sviker sina barn när de lämnar över huvudansvaret för den kristna undervisningen och vägledningen av barnen till församlingen. De tar inte sitt ansvar och inser inte heller att deras vägledning många gånger betyder mer än den undervisning de får i kyrkan. Vi kan inte och ska inte tvinga på barnen vår egen tro men vi ska på olika sätt visa dem hur mycket tron betyder för oss, säger Alf.
I Tillsammanspärmen finns många tips på hur man kan förmedla en tro till barnen. Alf och Cilla önskar att fler församlingar ska starta samtalstillfällen kring dessa frågor.

Fotnot: För mer info om Tillsammans se:
www.tillsammans.pingst.se