Äldres psykiska hälsa i fokus

Temat för Diakonins månad 2018 är Äldres psykiska ohälsa. Kyrkorna uppmärksammar särskilt detta under september som är Diakonins månad. Det finns ett samlat digitalt material att tillgå som ger vägledning till dem som är engagerade i arbetet med äldre.
Diakonins månad är ett återkommande ekumeniskt samarbete mellan kyrkor och samfund inom Sveriges kristna råd och ett antal andra organisationer med diakonal inriktning. Temamånaden inleddes söndagen 26 augusti (Trettonde söndagen efter trefaldighet) som enligt kyrkoåret har temat ”Medmänniskan”.
Det är referensgruppen för diakoni inom Sveriges kristna råd, med representanter från kyrkor och
organisationer, som arbetat fram det nya materialet.