Akademi för ledarskap och teologi startar i höst

I början av året sa Pingsts, Evangeliska Frikyrkans och Svenska Alliansmissionens styrelser alla ja till att till hösten starta en gemensam pastorsutbildning under namnet Akademi för Ledarskap och Teologi.

Utbildningen kommer inledningsvis att hållas på fyra ställen i Sverige; Malmö, Göteborg, Jönköping och Stockholm/Uppsala. Efter ytterligare ett år är tanken att också starta ett lärcenter i Umeå.
Samarbetspartner är flera folkhögskolor, Örebro teologiska högskola och den norska Höjskolan för ledelse och teologi. Ulrik Josefsson, i dag rektor både på Korteboskolan och PTS, är utsedd till utbildningsföreståndare och Dan Elofsson till biträdande utbildningsföreståndare.
För att få en långsiktighet i det gemensamma utbildningsprojektet ingår samfunden ett tioårigt samarbetsavtal.
Det fortsatta arbetet med den gemensamma pastorsutbildningen har nu tagits över av en styrgrupp med två representanter från varje samfund samt den blivande skolledningen. Pingstföreståndare Pelle Hörnmark är en av Pingsts representanter.
Den 2 april mellan klockan 10 och 13 anordnas öppet hus för den nya pastorsutbildningen på de kommande lärocentren i Stockholm, Jönköping, Göteborg och Malmö. Besökarna kommer bland annat att få se hur en länksänd föreläsning kan gå till. Pelle Hörnmark kommer till exempel att föreläsa från lärocentret vid Juneporten i Jönköping.