Afroamerikansk inspiration på Camporama

När Royal Rangers mitt i högsommaren samlades till Camporama 2009 på lägergården Skräddartorp utanför Smedjebacken under temat Ljusbärare låg fokus för de drygt 200 deltagarna på en tidsresa i den afroamerikanska historien och pingsthistorien.

Patrullerna bodde i militärtält och lagade sin egen mat i sitt lägerkök. Bad, lägerbål, spex, berättelser, drama, dans och mästerskap på programmet. Varje dag sattes fokus på en spännande personlighet, som till exempel William Seymour, Charles Mason eller Martin Luther King.
De dagliga aktiviteterna kunde exempelvis handla om att baka majsbröd i Onkel Toms stuga, vara med på en slavtransport på Mississippi eller att dansa till gospel i Emma Cottons loge.
På kvällarna fick deltagarna uppleva drama kring svårigheterna både före och efter slavarnas befrielse.
På lägret förmedlades budskapet om rätt till livsdrömmar med Andens bistånd.
William Seymour försökte till exempel överskrida rasgränsen genom att gå på den första pingstbibelskolan i Topeka, Kansas, men fick lyssna utanför genom fönstret. Han förverkligade sina drömmer genom väckelsen på Azusa Street.
I samband med lägerplaneringen har Svenska Royal Rangers också tagit fram ett nytt material för patrullen hemma, där målgruppen är yngre tonåringar. Det afroafrikanska temat har smittat av sig även på detta projekt.