Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Adressregistret Pingst.se

Som medlem i en pingstförsamling har du rätt att kostnadsfritt få medlemstidningen Pingst.se skickad hem till din adress fyra gånger om året. Tidningen produceras och levereras av riksorganisationen Pingst – fria församlingar i samverkan.
Adressuppgifterna tillhandahålls av landets pingstförsamlingar. Det är viktigt för dig att veta att denna adresslista hanteras på ett säkert sätt, enbart används till utskick av tidningen och att den inte innehåller några personnummer.
Adresslistan levereras på ett lösenordsskyddat säkert sätt till tryckeriet som Pingst har ett personuppgiftsbiträdesavtal med. Om adressen är fel eller du inte längre önskar tidningen är det i första hand den församling du tillhör som du ska kontakta.

Fotnot: Tidningen går också att ladda hem i pdf-format på vår hemsida www.pingst.se