Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Access ska stötta i mötet med ny generation unga

Det kristna budskapet behöver formuleras på nytt för varje ny generation, så att de unga kan förstå och relatera till det. Det menar Maria Ahlén, en av författarna till Pingst Ungs ungdomsledarmaterial Access, som kommer ut i början av nästa år.

Ungdomsledare runtom i Sverige kommer snart att ha tillgång till det nya undervisningsmaterialet Access, från Pingst Ung. En av dem som bidragit som skribent är Maria Ahlén, 32 år, som de senaste två åren varit ungdomspastor i Lundhagskyrkan, Örebro.
Ä Jag blev tillfrågad att skriva om nåd, vilket passade mig väldigt bra eftersom jag funderade mycket kring det ämnet vid den tidpunkten, säger hon.
I skrivande stund arbetar hon med ett andra kapitel, som handlar om Jesus och Guds frälsningsplan. Hon har fått vissa direktiv från redaktören och sedan skrivit en text som bollats fram och tillbaka och omarbetats efter hand. En process som hon tyckt om.
Ä Jag känner att jag utvecklas som skribent genom den feedback jag får, säger hon.
Var en sökare
Maria Ahlén kommer själv inte från ett kristet hem, men var en sökare och mötte Gud när hon gick i sjuan hemma i Örebro.
Ä När Gideoniterna kom till skolan och delade ut biblar blev jag jätteglad. Många av kompisarna slängde nog sina, men jag tog med mig mitt NT hem och läste det från pärm till pärm flera gånger. Jag mötte Jesus och upplevde hur den helige Ande hjälpte mig att förstå det som stod i evangelierna.
Sedan dess har Maria bland annat arbetat som volontär för Step Out i Kina i ett halvår, läst teologi vid Örebro Missionsskola i fyra år och var barn- och ungdomsledare i Korskyrkan, Uppsala, innan hon kom till Lundhagskyrkan.
Hon älskar att undervisa och har i arbetet med Access hämtat inspiration såväl ur egna erfarenheter som från andra källor. Även om kärnan i Bibelns budskap förblir densamma så förändras samhället, vilket skapar behov av att relatera till nya frågor när vi vägleder unga i deras kristna tro, menar hon.
Ä Ibland glömmer man också bort viktiga ”basics” som ungdomsledare, och då är det bra att ha ett färdigt material att utgå ifrån, där grunderna finns med.
Vill ge unga redskap
Maria tror att många ungdomar i dag brottas med känslor av krav, stress och relationsproblem:
Ä Att stå för sin kristna tro i ett samhälle som präglas av andra värderingar kan vara svårt och leda till ett sorts dubbelliv. Därför är det viktigt med en undervisning som stöttar unga i deras tro och ger dem redskap att leva i efterföljelse.
I en individualistisk tid vill hon också lyfta fram styrkan i den kristna gemenskapen, där frågor kring tron formuleras tillsammans i församlingen. Likaså öppenhet för den helige Ande, som är med och undervisar och uppenbarar vem Gud är.
Man kan antingen följa materialet mer metodiskt eller använda det som inspiration, menar Maria.
Ä Det är viktigt att den som undervisar gör det på sitt eget sätt, med exempel från sitt eget liv och ett eget språk, framhåller hon.
Hon hoppas att Access ska bli till stöd i att berätta om Jesus och styrka ungdomar i sin tro.
Ä Det finns en stor andlig hunger hos unga i dag. De har en längtan efter att se Gud verksam och efter profetiskt tilltal och det känns roligt och spännande att se hur de växer och utvecklas i sin tro, säger Maria.