Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

96 LAMPOR – om oss som brann och försvann

Jacob Langvik, Argument förlag

O nej – inte igen! Tänker jag, lite trött, efter ha läst mängder av artiklar och intervjuer
med folk som, utan följdfrågor, vill sjunga ut om sin plågsamma uppväxt i kyrkan och göra upp med ”präktigheten”. Och visst – bokens hela idé är att låta människor komma till tals, människor som en gång fanns i författarens närhet under deras ungdomsår i kyrkan. Engagerade och brinnande – men i dag med mer eller mindre avstånd till den världen. Bokens författare, enligt förlagsinformation ordinerad pastor i Missionskyrkan och som själv gjort – eller möjligen är på – en sådan resa har kontaktat några av sina ungdomskamrater från kyrkan. Uppriktiga samtal och frågeställningar redovisas i boken. Det finns förstås all anledning att ha respekt för människors livsvandring, och deras vägval. Gemensamt för dem som finns med här tycks vara upplevelsen av en för trång värld där omgivningens krav på livsstil på många sätt, åtminstone i efterhand, framstår som ett hinder för deras personliga utveckling och möjlighet ”att vara sig själv”. Visst, jag har hört det förr. Men det som fångar mitt intresse är hur Langvik faktiskt ställer följdfrågor. Både till dem, men främst till sig själv, hur han reagerar och agerar på det han hör, liksom hans tankar om hur kyrkorna i dag putsar på sitt ”varumärke”.