Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

60-talet ansökningar till nya pastorsutbildningen

När ansökningstiden till den nya pastorsutbildningen Akademi för ledarskap och teologi, ALT, gick ut den 30 april hade ett 60-tal ansökningar kommit in.

Ä Det är ungefär så många som vi hoppats på, säger Ulrik Josefsson och Dan Elofsson, utbildningsföreståndare respektive biträdande utbildningsföreståndare.
Ansökningarna är ganska jämt fördelade mellan de fyra olika utbildningsorterna Jönköping, Malmö, Göteborg och Stockholm/ Uppsala. Samfunden är representerade ungefär i förhållande till sin storlek och könsfördelningen är också ganska jämn.

Alla som sökt kommer dock inte att komma in, eftersom det bara finns 10 platser per utbildningsort. För att komma i fråga måste man ha gymnasiekompetens, erfarenhet av församlingstjänst eller ledararbete i en församling och helst ha gått ett år på bibelskola. Sen är det intervjuer och rekommendationer som fäller det slutliga avgörandet. Intervjuerna har pågått under maj månad och till midsommar bör antagningsbeskeden ha gått ut.
Utbildningen riktar sig till den som i framtiden vill arbeta i församling eller utöva en aktiv ledartjänst i församlingen och är alltså inte till för den som i första hand är ute efter egen uppbyggelse.
Ulrik Josefsson och Dan Elofsson ser verkligen fram emot höstens studiestart.
Ä Ja, det ska bli fantastiskt kul att få sjösätta det här nu, säger de. Någonting helt nytt, men där vi ändå tagit vara på det som fungerat bra i våra tidigare utbildningar. De kommer att lägga ungefär hälften av sin arbetstid på administration och den andra halvan på undervisning.
Varje studieort har sin egen studiecentersamordnare. I Göteborg är det Erik Holke, i Jönköping Martina Prosén, i Malmö Håkan Kenne och i Stockholm/ Uppsala Johan Winbo.