Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

500 nya kyrkoavgifter

Ytterligare omkring 500 personer har bestämt sig för att ge sin kyrkoavgift till Pingst nästa år. Därmed kommer omkring 11 miljoner kronor att gå till Pingst, som sedan i sin tur förmedlar 70 procent vidare till de lokala medlemsförsamlingarna.

Nästa år är femte året, som det är möjligt att låta sin kyrkoavgift gå till Pingst Ä fria församlingar i samverkan. Första året, 2006 anmälde 1626 personer intresse för detta, och nu är antalet uppe i närmare 5 000.
Kyrkoavgiften motsvarar ungefär en procent av inkomsten och dras direkt på lönen. Den som väljer att låta kyrkoavgiften gå till Pingst fyller också i vilken pingstförsamling som 70 procent av medlen ska gå till. Detta är dock enbart möjligt om församlingen i fråga tillhör samfundet Pingst Ä fria församlingar i samverkan.
Till skillnad mot statsbidrag och andra bidrag, finns det inga krav från myndigheternas sida på hur medlen ska användas.