Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

450 pastorer diskuterade karismatik och evangeliet

Pingstpastorskonferensen, som hölls i inledningen av året, samlade 450 förkunnare under tre dagar, som hade var sitt tema; Karismatiken, evangeliet och kyrkan, Ledarskap och Kärlek till ordet.

Konferensen, som var den första i sitt slag efter Pastorsakademin och bildandet av det nya nätverket Pingst Pastor hölls på hotell Clarion Sign mitt i Stockholm. Dagarna upptogs av bibelstudier, seminarier och processgruppsträffar.
Under en av kvällarna hölls en offentlig gudstjänst i Filadelfiakyrkan.
Pingsts föreståndare Pelle Hörnmark delade sin vision för den här nya gemenskapen. Utifrån den grupp av församlingsledare som nämns i Nya Testamentet lyfte Hörnmark fram viktiga drag som uppmuntran, respekt och trohet mot Skriften.
Under dagarna hölls också en förbönsstund för de åtta personer som utsetts till regionansvariga inom Pingst pastor. Dr Amos Young från Regent University, som bland annat forskat om skandinavisk pingstmission, fanns med som en av talarna under konferensen, som avslutades med en nattvardsgudstjänst.
Ledningsgrupp för årets pastorskonferens var Daniel Alm, Andreas Ardenfors, Ulrik Josefsson,Tatta Lennartsson och
Niklas Piensoho.

Fotnot: Under dagarna rapporterade www.pingst.se om konferensen och dessutom kunde man följa den via ingsts officiella Facebook-sida http://www.facebook.com/pingstffs