Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

365 DAGAR MED JESUS

Niklas Piensoho, Libris

Andaktsböcker verkar vara en god utgivningsidé, åtminstone att döma av hur ofta de
kan fiskas upp ur bokfloden från kristna förlag. Och då får man ju anta att dessa möter ett behov. Den här boken är Niklas Piensohos, föreståndare i Filadelfia, Stockholm, matnyttiga bidrag i genren.
Boken, som fått underrubriken ”En andaktsbok för hela året”, binder dock inte upp läsningen till specifika datum, årstider eller högtider. Den går att öppna precis vilken dag som helst för att
låta läsningen följa med över kalenderns alla gränssättningar. Den som har hört författaren predika, och lärt sig uppskatta hans ton och tilltal där, kommer att känna igen sig i boken. Utifrån en speciell bibeltext filtrerar han fram sanningar om den kristna tron, formulerar dem väl, sätter in dem i lätt igenkännbara sammanhang och låter dem landa mitt i vardagen.