Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer
Maria Gustin Bergström har tillsammans med fem andra skrivit en rapport om Migrationsverkets hantering av afghanska konvertiter.
Foto: MIkael Bergström

Maria Gustin Bergström har tillsammans med fem andra skrivit en rapport om Migrationsverkets hantering av afghanska konvertiter. Foto: MIkael Bergström

Rapport visar på rättsosäkerhet

Nu finns en kartläggning av Migrationsverkets hantering av asylsökande som konverterat till kristendomen. Integrationsrådet i Pingst hoppas att rapporten ska göra skillnad.

Nära 40 pingstförsamlingar och nästan lika många från fyra andra frikyrkosamfund har medverkat i undersökningen.
– Hela det här arbetet är ett stort steg i tro. Jag litar på Guds hand i processen. Vi gör vår del och sen får Gud bestämma hur det ska ske, säger Maria Gustin Bergström om insamlingen och bearbetningen av handlingar rörande konvertiter.
Den kvantitativa analysen i rapporten visar att 68 procent av undersökningens konvertiter får avslag på sin ansökan genom att tron inte bedöms som genuin.
Vidare visar det sig att konvertiternas belagda församlingsengagemang spelar liten eller ingen roll i bedömningen. Jämförelsen mellan Migrationsverkets kontor i Jönköping och Göteborg visar att det ena kontoret har en avslagsprocent på 44 procent medan det andra har 80 procent. Rapportförfattarna skriver att sådana orimliga differenser mellan jämförbara enheter leder till godtyckliga beslut.
En annan slutsats som dras i rapporten är att Migrationsverkets beslut är rättsosäkra eftersom man inte i tillräcklig utsträckning följer internationell rätt och konventioner om mänskliga rättigheter.
– Jag har en start tro och förtröstan om att det arbete vi gör ska göra skillnad. Det är vår bön. Hur det ska ske, det får Gud bestämma. Det känns som om vi följt med en ström och fått veta ett steg i taget vad som kommer ske härnäst, säger Maria.

Fakta/

  • Materialet i rapporten har samlats in från 76 frikyrkoförsamlingar på 64 orter spridda över landet.
  • Materialet bygger på under lag gällande 619 afghanska medborgare som sökt asyl i Sverige mellan 2015–2018.
  • Samtliga personer är döpta medlemmar i församlingarna och betraktas därför som konvertiter.
  • Rapporten släpptes den 20 mars.