Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Tjänande och sammanhållning

Vårt land har den senaste tiden präglats av val till olika beslutande församlingar. Den som blir störst får bestämma mest, så är demokratins spelregler. Det är en god ordning som vi ska vara tacksamma för och demokratin uppmärksammas i höst som ett 100-årigt system i Sverige. För mig har det väckt frågan om hur vi bedömer storhet. Den som bröstar upp sig och visar sig stark? Den som kan skryta med mäktiga vänner eller stora resurser?
Jesus säger till sina lärjungar: ”Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare”. Jag tänker på riktigt stora människor som Moder Theresa, Nelson Mandela, kanske den nyligen bortgångne Kofi Annan eller varför inte Jesus själv. Deras storhet präglas av att de såg de små. Vår storhet definieras inte av hur högt vi når men hur djupt vi kan böja oss.

JESAJA TALAR OM HUR GUD vill att samspelet i samhället ska formas. Det är befrielse för fångna, mat åt hungrande och hem åt hemlösa (Jes 58:6–8). Starka ord som i Jesu mun i en lite annan form ekar i Nasarets synagoga hundratals år senare (Luk 4.16ff). Filadelfiaförsamlingen i Stockholm skrev i sina första stadgar att man har som ”särskilt ändamål att omhänderta och bereda vård åt fattiga eller annorledes hjälpbehövande barn” och att ”utöva kristlig människovänlig verksamhet”.
Vi har i vår rörelse inför den här valhösten talat om Pingst på de utsattas sida. Vi är då i gott sällskap och på rätt väg!

DE BÅDA ORDEN SAMHÄLLE och församling bär i sig betydelsen att hålla samman. Här kan det inte handla om att söka vare sig sin egen rätt eller egen vinning. Samhället, och för den delen även församlingen, måste förstås ha regelverk av rättigheter och skyldigheter. Men den bärande kraften i varje stark sammanhållning är alltid mycket djupare än yttre regelverk. Det handlar om att människor och grupper drar inåt och för samman, att man inte frågar vad jag får utan hur kan jag bidra och att varje del stödjer med den kraft man fått. Denna mentalitet av tjänande tillhör församlingens identitet. Därför bör församlingen aktivt ta del i formandet av samhället och bidra med en sammanhållande kraft som vi alla behöver.