Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

2012 i siffror

Pingst förvaltning AB redovisar intäkter på drygt elva miljoner kronor för 2012 och ett resultat på närmare 6,5 miljoner kronor.

I Pingst förvaltning AB bedrivs i huvudsak kapitalplaceringsverksamhet. De medel som detta ger kan sedan användas till olika projekt. Vilka projekt det handlar om bestäms av styrelsen i Pingst fria församlingar i Samverkan.
Under 2012 har projektsatsningar gjort på tidningen Dagen, Pingst Pastors-utbildningen, IPS, Pingst Ledarutveckling,
Sport for Life, Pingst ung, Almedalsaktiviteter, LP–läger, Alpha och Jesusmanifestationen.
I dag ägs 97,58 procent av aktierna i Pingst Förvaltning AB av 327 pingstförsamlingar och Pingst Ä fria församlingar i
samverkan.
Ordförande Stig Karlsson informerade på bolagsstämman att målet är att alla aktieägare framöver ska vara församlingar.
I dag finns cirka 600 enskilda privata aktieägare kvar.
Ä Under året ska en ny bolagsordningsmodell jobbas fram så att det blir tydligt att det är renodlad kapitalverksamhet
vi sysslar med, sa han också.
Pingst Ä fria församlingar i samverkan redovisar ett resultat på minus 900 000 kronor. LP-verksamheten redovisar
ett underskott på -1,3 miljoner. Förlusten täcks av eget kapital. Även Pingst ung använder sitt kapital för att täcka årets resultat på drygt en miljon minus.
Pingstskolornas resultat för 2012 blev 1,4 miljoner plus.