Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

2000 fler kyrkoavgifter önskas under det kommande året

Tio nya kyrkoavgiftsmedgivanden i varje pingstförsamling som är medlem i samfundet. Det är målet som satts upp i verksamhetsplanen för det kommande året för Pingst Nationellt. Det skulle innebära att 5 000 givare blev närmare 7 000.

Behövs det verkligen fler kyrkoavgifter nu när det är ordning på ekonomin?
Ä Ja, verkligen, säger Ingrid Svanell, verksamhetsansvarig för Pingst Nationellt. Det finns många områden där vi behöver stärka upp och behoven är stora, exempelvis inom utbildning och relationsarbetet.
Hon påpekar också att till skillnad från statsbidrag och andra öronmärkta medel är kyrkoavgiftsmedlen fria att användas precis som Pingst rådslag beslutar.
Lagom till sommarens konferenser har tre nya kyrkoavgiftsbroschyrer tagits fram. En riktar sig till församlingar som ännu inte är medlemmar i samfundet, en till enskilda personer, som vill veta mer om vad kyrkoavgift är och en till personer som redan bestämt sig och framför allt behöver en talong att fylla i. Broschyrerna går att beställa från Pingsthuset.
Ingrid Svanell konstaterar att även om det betyder mycket för Pingst Nationellt om fler betalar kyrkoavgift, så betyder det ännu mer för församlingarna, som ju får 70 procent av medlen och som precis som Pingst Nationellt helt själva kan besluta om hur de ska användas.