200 har gått församlingsplanteringsutbildningen

I maj hölls hölls tre regionala utbildningsmoduler i Malmö, Västerås, respektive Örnsköldsvik som också avslutade andra året av Pingsts Församlingsplanteringsprogram. Frågor som diskuterades var bland annat: Vad måste man göra innan man planterar en församling? Hur kommer man igång och vad behöver man göra när man väl planterat?

Pingstföreståndare Pelle Hörnmark har gett i uppdrag till Uniteds pastorer Magnus och Gunilla Persson att forma ett
team av ledare som hjälper nya församlingsplanterare inom Pingst att starta nya kyrkor. Det teamet har tidigare presenterats i Pingst.se och finns bland annat med som lärare i församlingsplanteringsutbildningen.
Intresset har fortsatt varit mycket stort för utbildningen och sedan starten har sammanlagt 200 personer deltagit och 45 av dem har fullföljt samtliga moduler. Utbildningen tar nu ny fart och går in på sitt tredje år i höst då en nationell ”Church planting summit” hålls i Hope church, Märsta den 12-13 september samt 10Ä11 januari 2014 i anslutning till pastorskonferensen i Stockholm.
Närmast i tiden ligger en heldag tisdagen den 18 juni i samband med Nyhemsveckan då alla befintliga och nya församlingsplanteringar möts och presenteras i konferensen. Detta är en öppen samling dit alla intresserade och nyfikna är varmt välkomna.
Ä Vi vill ständigt inspirera och sätta behovet av nya församlingar på agendan i vår rörelse och hela tiden utbilda nya församlingsplanterare som kan ta evangeliet till nya människor, säger Nicklas Mörling, Tjugofyrakyrkan i Flemingsberg.

Fotnot: Anmälan till utbildningen och aktuell information om församlingsplantering finns alltid på www.nyakyrkor.se