Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

20 år för Sport for Life

Sport for Life firade 20-årsjubileum i november. Firandet ägde rum i Skillingaryd, där grundaren Paul Kobylarz jobbade som idrottspastor på 90-talet och också spelade hockey i Skillingaryds IS.

Sport for Life bildades i Jönköping, men byggde på den satsning pingstförsamlingen i Skillingaryd gjort genom att anställa en idrottspastor. Paul Kobylarz, som numera bor i USA, fanns med under firandet, som innehöll återblickar på de 20 år som gått, men också fokuserade på framtiden.
Johan Lagerbeck, som är verksamhetsutvecklare på Sport for Life, informerade bland annat om de team som från och med nästa år ska hjälpa församlingar att nå ut i sina samhällen genom idrott. Sport for Life är sedan våren 2013 en del av arbetet inom Pingst ung.