Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

De onådda folken är här

Via nyhetsrapporteringen hör vi att stora delar av vår värld är på flykt undan krig och förtryck. Det är då lätt hänt att man ställer sig frågande till Guds mening med alla dessa krig, umbäranden och oskyldiga människor som tvingas utstå så mycket lidande och nöd. Bara under förra året sökte drygt 160 000 av dem asyl här i Sverige. De flesta kom med flyktingströmmen från Syrien, men också från Eritrea, Somalia och Afghanistan. Vissa blir rädda när de tänker på att de ska komma hit med sin kultur och sin religion. Vi har hört i debatterna om de svenska värderingarna att det finns risk för att vår kultur utplånas.

FÖR OSS SOM KRISTNA sätter det våra tankar om mission i ett nytt perspektiv. De onådda folken, långt borta, som ännu inte fått möjligheten att höra om Jesus, de kommer nu till vårt land. De onådda folken är här!
Runt om i landet får vi rapporter från våra kyrkor om hur dörrarna öppnas för flyktingmottagande och språkkaféer. Våra äldre, daglediga och andra volontärer engageras i arbetet för att få våra gäster att känna sig välkomna. Några av flyktingarna kommer att få stanna kvar i Sverige. Andra kommer att få åka tillbaka. Vi och de vet inte hur länge de får vara kvar. Men vi vet att Gud har en plan för vart och ett av dessa människors liv.
I denna situation har vi fått en unik möjlighet att inte bara öppna våra hem och kyrkor, utan också ge dem access till evangeliet. Jag är så glad och tacksam att få vara en del i en rörelse av engagerade kyrkor och medlemmar som ser vårt uppdrag att visa evangeliet för människor här och nu samt ut över hela vår värld!

IBRA HAR TILL FÖRSAMLINGARNAS hjälp skapat radioprogram på arabiska, där man lättsamt får lära sig lite svenska och lite om den svenska kulturen. Inget uttömmande språkprogram, men underhållande och inspirerande, som är tänkta som ett första mjukt steg för församlingen att etablera en relation för att på sikt också kunna dela evangeliet. Programmet finns tillgängligt för att gratis laddas ned på www.ibra.se. Visionen är klar: Alla folk ska bli nådda med Guds ord. Vi har kallelsen att ge alla access till evangelium. De onådda folken är här nu och vi säger: Welcome to Sweden!