Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Pingst firar 100 år av mission

För hundra år sedan reste Lina och Samuel Nyström ut som missionärer till Brasilien. Nu firar Filadelfiakyrkan i Stockholm detta med ett storslaget jubileum under årets missionskonferens Sänd. Men fokus ligger inte på nostalgi. – Vi vill att alla ska komma ut ifrån firandet med känslan av att det är vi som bär det här vidare in i de kommande hundra åren, säger Lena Tellebo.

– Det fanns svenska missionärer i Brasilien även före Nyströms, berättar Gunnar Swahn. Daniel Berg och Gustaf Vingren var där tidigare, men de var inte utsända ifrån Sverige. Därför var trots allt Lina och Samuel de första
missionärerna som sändes ut av svensk pingstmission.
Gunnar Swahn har varit internationell samordnare i Filadelfiakyrkan sedan drygt 17 år. Den uppgiften har nu tagits över av Lena Tellebo som ansvarar för jubileet, och planerna har pågått i över ett års tid. Det passade bra att lägga
firandet tillsammans med Pingsts nystartade missionskonferens, Sänd, som hålls för tredje gången den 22–24 september, men som ska vara årligt återkommande.
– Den är en omgjord version av de gamla missionskonferenserna som hölls i pingströrelsen, berättar Gunnar Swahn.
Filadelfiaförsamlingen i Stockholm hade grundats år 1910. År 1913 togs det första missionsoffret upp, vilket landade på en summa av 72 kronor och 16 öre.
– Det var grundplåten till missionskassan, säger Gunnar.
– Redan tre år efter att församlingen hade grundats kände man alltså ett ansvar för att sträcka sig vidare ut i världen, konstaterar Lena Tellebo. Och det var inte så konstigt, för vi gjorde samma sak på hemmaplan.
Och även om just paret Nyström blev de första att sändas ut som Filadelfiakyrkans missionärer var de inte ensamma. Dels fanns redan flera svenskamerikaner ute i missionstjänst runt om i världen. Dels kom en strid ström efter dem ut på fälten. År 1921, bara fem år efter att de första missionärerna hade sänts ut, hade pingströrelsen i Sverige genom Filadelfiakyrkan 22 missionärer ute i 20 länder världen över.
Eftersom pingströrelsen bestod av fria församlingar, vilket var en viktig del i rörelsens teologi, behövde man hitta ett sätt att organisera sig på som både stämde med den ideologiska övertygelsen och gjorde arbetet praktiskt möjligt. Därför var det under många år just Filadelfiaförsamlingen som stod som utsändande församling, även om en missionär i praktiken hade sitt underhåll från någon annan församling. Detta var under en tid då även pingströrelsen i Sverige växte och expanderade med nya församlingar.
År 1924 bildades Svenska Fria Missionen, en stiftelse under Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, som i de flesta fall blev det gemensamma namn som missionärer sändes genom. Detta underlättade för missionärerna i kontakter med myndigheter och lokala församlingar i missionsländerna, och gjorde samtidigt att strukturen med fria församlingar bevarades hemma i Sverige.
Under 1960-talet blev flera av missionsländerna självständiga vilket ledde till att mycket av missionsarbetet överlämnades till den lokala befolkningen. År 1955 startade Ibra sin verksamhet, och 1965 startades PMU för att kanalisera svenska biståndsmedel via svensk pingstmissions olika sociala projekt. Det är dock fortfarande församlingarna som sänder ut missionärerna. Under flera år har antalet utsända missionärer minskat. Strukturer har förändrats och förutsättningarna för mission har påverkats.
Nu ser man dock åter en vissökning av antalet missionärer när man har hittat nya sätt att samarbeta där alla blir jämbördiga deltagare.
– Det finns en poäng i att mötas mellan olika kulturer, med olika bakgrund, mellan olika synsätt. Då kan någonting fantastiskt uppstå, säger Gunnar. Mission är i dag mycket mer än att flytta till ett annat land. Hela världen har förändrats, och många människor kommer också till Sverige och Europa, inte minst genom migrationsströmmarna.
Hur missionen ska se ut framöver är också en viktig del av 100-årsfirandet, understryker Lena Tellebo.
– I dag har vi människor i våra församlingar som jobbar över hela världen, och vi har ungdomar som är ute och reser.
Tänk om vi alla kunde förstå att var och en kan vara en missionär i sitt eget sammanhang.
Det är en utmaning för församlingarna att ge människor redskap, menar hon, för att våga leva i sin kristna tro där de är.
– I grunden är det inte något nytt, säger Lena Tellebo. Talet om det allmänna prästadömet är att gå tillbaka till rötterna. Sedan kan strukturer för hur man bygger upp ett arbete se annorlunda ut. Men det ska vara en självklar del att leva ut sin kristna tro var man än är.
Ett särskilt hjärta för Europa kommer också att genomsyra konferensen.
– Gud har ju inte lämnat någon del av världen, men jag tror att Gud har en plan med de här dörrarna som öppnas nu, bland annat genom migrationen.
Konkreta planer kring hur detta arbete ska utformas håller på att växa fram.
– Filadelfiaförsamlingen undersöker just nu möjligheten att starta en internationell bibelskola utanför Sverige tillsammans med andra samarbetspartners, berättar Lena. Dit ska ungdomar kunna komma från olika håll, från Europa och Mellanöstern, och gå en lärjungaskola. Det förändrar människor för ett helt liv.
Själva jubileumskvällen kommer att äga rum på lördagen den 24 september. Då blir det sång och musik, tal, berättelser om missionärer, samt bild- och filmvisning. Gabriella Wessman leder kvällen. Under söndagen blir det också en särskild middag för missionärer, som alla församlingar har uppmanats att bjuda in sina missionärer till.
– Och överallt ska budskapet finnas: ”Gå ut i hela världen!”. Folk ska inte kunna undgå att se det, säger Lena entusiastiskt. Jag önskar att alla ska gå ut ifrån firandet med känslan att, ”tänk att jag får vara en del av det här”!

Svensk pingstmission i 100 år – några årtal/händelser

1913 Första missionsoffret
1914 Stöd till Brasilienmissionären Otto Nelsson via USA
1916 (juni) Lina och Samuel Nyström sänds till Brasilien
1918 Språkkurs för missionärer (Filadelfia)
1920 Sara och Daniel Berg blir Filadelfiakyrkans missionärer (bl a) Sydafrika, Kina, Österrike.
1921 Rhodesia, Belgiska Kongo, Tyskland, Portugal
1922 Indien
1924 Pakistan. SFM bildas
1925 Argentina, Island. Skola i Högsby för blivande missionärer.
1932 Tanzania
1925 Burundi
1937 Egypten
1938 Samoaöarna, Paraguay
1939 Europeisk pingstkonferens, Filadelfia står som värdförsamling
1942 Tvåårig missionslinje på Kaggeholms folkhögskola. Rwanda
1944 Uruguay
1945 Chile
1947 Belgien
1948 Australien
1949 Litteraturmissionen
1955 Världspingstkonferensen till Stockholm
1960 Missionskonferens, beslut om att överlåta arbetet i Kongo
1962 Ibra startas
1965 PMU startas
1972 Bangladesh, Tchad, Burkina Faso, Burma, Laos, Vietnam, Afghanistan
1983 Filadelfia Team Action
1986 Bibeln Till Alla