Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Uttrycksfull andlighet?

Det har slagit mig mer än en gång under konferenser, andakter och gudstjänster, detta att uttrycksfullheten av vår andlighet är så betydelsefull. Det finns en sång och så finns det en andlig sång. Det finns tal och så finns det förkunnelse, det finns uppfattningar men så finns det också uppenbarelse. Min bön och längtan är att vi ska gräva djupare i de andliga källorna men att detta inte ska leda oss till felaktig inåtvändhet. Istället tror jag att en kärleksrörelse driven av helig Ande kan vara vad vår tid behöver.
När andligheten kommer ut i hörbar bön och innerlig lovsång men också i gästfrihet, sociala insatser och rättvisepatos
då är den sund och i harmoni med Apostlagärningarnas beskrivning av den första församlingen. Jag tror på en uttrycksfull andlighet, låt oss leva ut den kärlek och den glädje Gud har lagt ner i sin församling. Jag vill i all enkelhet uppmuntra dig att säga ”tack Jesus” ofta, att vara regelbunden men också aktiv i gudstjänstlivet. Ur detta kan komma så mycket av god frukt för människor i din och församlingens omgivning.
UNDER HÖSTEN SER jag fram emot att möta så många ledare som möjligt ifrån våra församlingar på de tre dagarna med Pingst ledare i Umeå, Västerås och Jönköping. Det blir dagar där vi också kommer att lyfta frågan om uttrycksfull
andlighet. Prioritera dessa dagar och var med du som har intresse av församling och bär en uppgift.
Välkommen med du som ledare i din församling!
Låt oss be för alla våra ledare i församlingarna som är med och tjänar. Be att Pingstledare får vara en inspiration och vägledning till nytta för många människor.
UNDER HÖSTEN GÖR vi en satsning för att öka antalet kyrkomedgivande för Pingst. Jag vill ge dig fyra orsaker till varför jag tycker du bör vara med och ge kyrkoavgift:
1) Du får en grundmässig regelbundenhet i ditt givande på enklast möjliga sätt.
2) Du stöttar din lokala församling. Församlingen har ofta små fasta inkomster, bidra till dess stabilitet genom kyrkoavgiften.
3) Du stöttar den rörelse din församling samverkar med. När vi ser framtiden an som nationell gemenskap kommer vi att behöva ha en stark egenfinansiering av de satsningar vi vill kunna göra.
4) I en tid av sekularisering behöver vi finnas med i så många offentliga samhällssammanhang som möjligt. Kyrkoavgiftens omfattning skulle kunna ha en positiv inverkan på religionsfrihetsfrågorna framöver i vårt land.
Nåd och frid!