1600 pingstvänner vill betala kyrkoavgift

Drygt 1 600 personer kommer att betala sin kyrkoavgift till Pingst nästa år. – Det blev fler än vi trodde med tanke på att det var ganska kort tid från regeringsbeslutet i juni till slutdatumet för anmälan den 31 oktober, säger församlingskonsulent Kent Cramnell.

– Att låta kyrkoavgiften gå till pingst är ett sätt att ge till och stärka det gemensamma arbetet. Något som alla får del av och något som faktiskt kostar pengar, säger Kent Cramnell.
Enligt beslut i styrelsen för Pingst fördelas kyrkoavgiften så att 30 procent går till det centrala arbetet och 70 procent till den lokala församlingen. Det senare kan dock bara ske om den församling som en person tillhör är medlem i samfundet Pingst ffs.
Majoriteten av dem som lämnat medgivande tillhör en medlemsförsamling.
– Vi har kontaktat de församlingar som inte är medlemmar om vi fått medgivande om kyrkoavgift från någon av deras medlemmar. Det är viktigt att de vet om det, säger Kent Cramnell.
I en del fall har sådana församlingar anmält medlemskap i samfundet. Men om så inte skett går kyrkoavgiften i stället till Pingst ffs centralt. I september var cirka 35 församlingar samfundsmedlemmar. I slutet av oktober var mer än 80 anmälda som medlemmar.
Svenska Missionskyrkan har haft möjlighet att uppbära kyrkoavgift sedan 1999 och närmare 15 000 medlemmar låter numera skattemyndigheterna skicka en procent av deras taxerade inkomst dit.
– Det borde alltså finnas en stor potential för oss i detta också, säger Kent Cramnell.
En del tror att man måste gå ur Svenska kyrkan för att betala kyrkoavgift till Pingst, men så är det faktiskt inte. Det är fullt möjligt att betala två avgifter.