Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

16 nya församlingar i Trossamfundet

Under årets Rådslag välkomnades 16 nya församlingar som medlemmar i Trossamfundet Pingst. Åtta av dem är helt nya också i Riksföreningen.

God Life Church i Göteborg, Full Gospel Eritrean Church, Stockholm, Patmos Församling, Stockholm, SOS Church,
Stockholm, Södertäljekyrkan, Södertälje, Skärgårdskyrkan, Värmdö, Schönbergskyrkan, Österfärnebo och Församlingen Korsdraget i Östhammar är nu nya medlemmar både i Riksföreningen och Trossamfundet.
Pingstförsamlingen, Bottnaryd, Sionförsamlingen, Fotö, Saronförsamlingen, Granö, Pingstförsamlingen, Uddevalla, Betelförsamlingen, Vagnhärad, Pingstförsamlingen, Ölmstad, Pingstförsamlingen Korskyrkan, Örkelljunga och
Filadelfiaförsamlingen, Österbymo är nu också medlemmar i trossamfundet.
I och med årets Rådslag har Pingströrelsen sammanlagt 460 församlingar med tillsammans 83 000 medlemmar. Av
dessa är 51 stycken gemensamma församlingar med tillsammans 7 700 medlemmar.
I Riksföreningar finns 381 församlingar med cirka 81 000 medlemmar och i Trossamfundet Pingst 301 församlingar
med cirka 76 000 medlemmar.