Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

1,4 miljoner till PTS från Pingstkyrkan i Uppsala

Pingstförsamlingen i Uppsala ger Pingstförsamlingarnas teologiska seminarium 1,4 miljoner kronor i stöd för de närmaste tre årens verksamhet. Det offentliggjordes den 7 februari i samband med att de nya lokalerna invigdes.

Omkring 35 personer deltog vid den högtidliga invigningen av Pingstförsamlingarnas teologiska seminariums, PTS, nya lokaler i Uppsala. Alldeles i närheten av det stora universitetsbiblioteket Carolina Rediviva, finns numera PTS-kontoret, bibliotek och forskningsavdelning. Föreläsningarna hålls även fortsättningsvis i Pingstkyrkans lokaler.
Invigningsbandet klipptes av Sten-Gunnar Hedin, föreståndare för Pingst – fria församlingar i samverkan, som PTS från och med årsskiftet är en del av.
– PTS finns nu som ett spännande nav med närhet till en kreativ och akademisk miljö, säger han.

Lyckönskningar
Flera talare lyckönskade PTS till det nya huset. Bland dessa fanns Pingstskolornas vice ordförande Daniel Alm och Örebro teologiska högskoals rektor Pekka Mellergård. Båda representerade organisationer som haft en avgörande betydelse för PTS tillkomst och utveckling som högskola.
På plats fanns bland andra även Sven-Erik Brodd, dekanus vid Uppsala universitets teologiska fakultet. Han talade om att PTS representerar 450 miljoner pingstvänner runt om i världen och betonade vikten av att den inriktningen finns i anslutning till universitetet.
I de nya lokalerna kommer även det nya institutet för pentekostala studier att inrymmas, liksom Pingst – Arkiv och forskning.

Församlingsstöd
Uppsala Pingstförsamling har alltsedan starten av PTS varit mycket engagerad i utbildningen.
– Vår församling känner en kallelse att arbeta med utbildningsfrågor, säger pastor Dan Salmonosson.
Beslutet om att ge 1,4 miljoner i kontaktstöd till PTS tog församlingen i höstas. Utöver detta ställer man upp med kostnadsfri tillgång till kyrkans lokaler.
   – Vi är väldigt glada för att PTS nu finns i här. Vårt engagemang är djupt rotat och vi menar att idag måste man ha en utbildning som pastor och vara påläst, säger Dan Salomonsson.
Sten-Gunnar Hedin ser Uppsala pingstförsamlings engagemang som mycket viktigt.
– Det är en god tradition i rörelsen med lokalt engagemang, säger han. Redan från utbildningens start har man visat ett oerhört stort intresse och återigen visar man denna generositet genom det stora bidraget.