Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

11 pastorer på vårens vigselförrättarkurs

Tidigare i våras deltog 11 pastorer i en vigselförrättarkurs på Pingsthuset. Kursen är obligatorisk för pingstpastorer som söker vigselrätt. Här syns de allihop på bild tillsammans med Sten-Gunnar Hedin, som tagit över ansvaret för vigselfrågorna inom Pingst efter Kent Cramnell, och Niklas Piensoho, som är ordförande i Vigselnämnden. Det är de två som skriver under intygen, som alla kursdeltagare får med sig. Det formella beslutet om deltagarnas vigselrätt fattas sedan i Vigselnämnden.