Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

11 dagars bön inleder 2011

Pingst Ä fria församlingar i samverkans styrelse utmanar alla församlingar och medlemmar att starta 2011 med 11 dagars bön eftersom Pingströrelsen står inför stora utmaningar. Flera viktiga vägval väntar. Vägval som påverkar församlingars framtid och människors mänskliga och andliga behov.
Ä Vi behöver vishet att fatta bra beslut och mod att genomföra dem, konstaterar föreståndare Pelle Hörnmark.
Angelägna böneämnen är bland annat: Hur kan vi på ett relevant sätt nå vår tid med evangelium? Hur kan vi i högre grad medverka till att möta de sociala behoven, ensamhet och utanförskap i våra städer och samhällen? Hur kan vi vara en välkomnande inkluderande miljö där människor får lära känna Jesus?
www.pingst.se har det från och med första december varit möjligt att läsa om aktuella böneämnen, eller själv skicka in konkreta sådana.