Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här
FOTO: LARS HERMANSSON

FOTO: LARS HERMANSSON

Över 100 deltog i PHV-lägren

Även denna sommar anordnade PHV, Pingstförsamlingarnas handikappverksamhet, gemenskapsläger på Bjärka Säby och Furuboda. Sammanlagt deltog drygt 100 personer i lägren, som riktar sig både till funktionshindrade och till deras familjer.

Lars Hermansson, som är PHV:s konsulent, berättar att det var två bra veckor. Han hade ansvar för samlingarna med föräldrarna, sammanlagt 24 personer.
– Det är väldigt stimulerande, säger han. Det ger perspektiv att möta människor som är så prövade. Det är samlingar som går på djupet och känns väldigt betydelsefulla.
Han vill gärna slå ett slag för att fler familjer med små barn ska komma med på lägren. Det finns plats och på Furuboda finns alla möjligheter även för mycket gravt funktionshindrade att delta i aktiviteter av olika slag.
Lägret på Bjärka Säby samlade cirka 80 personer medan lägret på Furuboda samlade omkring 25 personer.
Bildern är tagna av Lars Hermansson.

Fotnot: För mer information om PHV se www.phv.pingst.se