Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

”Vi ska både vinna och undervisa”

Roine Swensson är glad för förtroendet att få tala om Livslångt lärjungaskap på höstens Träning för tillväxt. Ämnet ligger honom varmt om hjärtat och han vill få lyssnarna att förstå att lärjungaskap inte är något för överandliga, utan att det i stället handlar om en naturlig vandring med Jesus i vardagen.

Visst kan själva begreppet lärjungaskap låta både tungt och förpliktigande, medger han.
– Ja, en del tänker nog att det är för svårt, en slags andlig överkurs, eller kanske att det bara handlar om något för unga människor, säger han.
Men att vara en lärjunge innebär att befinna sig i en ständig process, menar Roine Swensson. En process av formande, växande och ständigt lärande.
Han kommer under sina seminarier under Träning för tillväxt fokusera på varför lärjungaskap är viktigt, vad det är, vad som formar det och också ge en del praktiska tips på hur man kan hjälpa varandra på vägen som nutida lärjungar.
Roine Swensson bor i Sollentuna norr om Stockholm, har varit föreståndare i flera pingstförsamlingar runt om i Sverige och är nu verksam som resepredikant och har också ansvar för NfU-programmet (Naturlig församlingsutveckling) inom Pingst. Dessutom arbetar han på begravningsbyrå så mycket han hinner.
Ä Jag tror att vi måste återerövra innebörden av att vara Jesu lärjunge, att det handlar om hela livet, om vardagen, att utveckla relationen med Jesus och bli mer lik honom, säger han.
Ä Vi behöver få tillbaka överlåtelsen, hängivenheten och motivationen. Det måste betyda något att vara lärjunge, att vara medlem i en församling. I den formande och växande processen av lärjungaskap är det viktigt att det också finns utrymme för att misslyckas.
Ä Det viktigaste är att vi vill vara kvar i Mästarens hand, säger Roine Swensson.
Hur kan man då formas till lärjunge?
Ä Jag kommer självklart att lyfta fram vikten av den helige Andes hjälp, säger Roine Swensson, och att livets kamp; kriser och svåra tider vi går igenom är en naturlig del av lärjungaskapet och något som formar oss.
Han kommer även att peka på vikten av att utveckla ”heliga vanor”, det vill säga ett regelbundet andaktsliv och att fira gudstjänst.
I sin tipslåda för hjälp till livslångt lärjungaskap har Roine Swensson några saker han vill lyfta. Bland annat en idé om hur församlingen skulle kunna ordna en treårig lärjungaskola och lägga upp den ungefär som en Alphakurs med gemensam måltid och tio samlingar per termin.
Han tror också att det är viktigt att träna medlemmarna så att de kan upptäcka sina andliga gåvor och han tror också på någon typ av aktiv medlemsbekräftelse.
Ä Jag tänker mig att man typ vart femte år får bekräfta/förnya sitt medlemskap och därmed får en anledning att tänka till om sin relation till församlingen.
Detta menar han skulle kunna motverka den situation vi har i dag med en massa namn i matriklarna på personer, som inte alls känner delaktighet i församlingen. När jag undrar om undervisning om lärjungaskap inte krockar med ansträngningarna att försöka nå nya människor med evangeliet, säger han att det måste finnas två parallella spår.
Ä Vi ska både vinna och undervisa, menar han. Hur ska människor annars kunna stanna kvar, växa och utvecklas i sin tro om de inte får hjälp till det? I dag är det många som försvinner genom bakdörren ut eller stagnerar i sin tro.
Så vill inte Roine Swensson att det ska vara i framtiden. Och en motvikt till detta är alltså seminariet han kommer att undervisa i under höstens Träning för tillväxt.