Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

”Ta vara på sin broder”

Hur ska det bli för våra partners? Och för alla dem ute i världen som på olika sätt omfattas av våra gemensamma projekt? Det var frågor som surrade i luften här på vårt storkontor i Alvik när beslutet som Sida fattat om att inte längre låta PMU vara ramorganisation blev känt. Jag slogs av att oron framför allt handlade om hur effekten skulle bli i PMU:s alla samarbetsländer, trots att beslutet, om det blivit så drastiskt som först sades, hade lett till omfattande förändringar här också.
Jag tänker att det fokuset måste bero på att PMU:s dna framför allt handlar om hjärta, uppdrag och om att ”ta vara på sin broder”. Läs mer om PMU och Sida-bidrag på uppslag 12Ä13.
Även här på hemmaplan finns det de som mår väl av andras stöd. Jag tänker inte minst på människor, som av olika skäl hamnat långt från arbetsmarknaden, och där vägen tillbaka inte bara är lång utan också mycket krokig. Och då blir jag så glad av att ta del av några exempel på hur kyrka och samhälle kan samverka för att förändra människors livsvillkor till det bättre. I den här tidningen finns två exempel på sådana arbeten, ett i Nässjö och ett i Linköping, se sidorna 16 till 21.
Hjärtat, uppdraget och viljan att ”ta vara på sin broder” finns i pingstförsamlingarnas dna också, tänker jag.
Upprättade människor, som vet om sina rättigheter, att de är värdefulla och viktiga, att de duger, att de räknas, behövs över hela världen.

EN NÄTVERKSDAG KRING integrationsfrågor i våras satte fokus på vår mångkulturella svenska verklighet och församlingens uppdrag i denna. Som ett litet inspel till detta får du i det här numret möta Manuel Henriques, som i tidiga tonår kom hit som flykting. Han, som varit en av tillskyndarna till nätverksdagen, berättar om sin resa in i Sverige, församlingen och till att i dag vara församlingspastor i Solna.
Och jag tänker att vi, med betydligt längre historia än Manuel bakom oss här i Sverige, behöver se till att det i vårt dna finns mod att möta mångfalden. Det handlar väl i grunden om hjärta, uppdrag och att ”ta vara på sin broder”, eller?