Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

”Respekt är grundläggande”

Sören Perder, föreståndare i Elimförsamlingen i Örebro

Vad kännetecknar sund respektive osund andlighet?
– Det finns tyvärr en hel del exempel, både från vår egen tid och genom historien på att andlighet kan bli osund.
– Sund andlighet definieras bland annat av respekt för den andre. Det brevskrivaren ger uttryck för, föräldrar och ledare som mer trycker på än erbjuder trons väg, är ett exempel på osund andlighet. Bibeln visar väldigt tydligt att detta är främmande för Guds eget sätt att vara. Gud fick med sorg se Adam och Eva lyssna mer på andra röster än på hans egen, men han tvingade dem inte att följa honom.
– Fadern, i liknelsen om den förlorade sonen, visar på samma sätt vilken oerhört stor respekt Gud har för den enskilda människans integritet. Fadern hindrar inte sonen när han går, men han väntar ivrigt att han ska komma tillbaka. Kärleken kan aldrig tvinga sig på. Den kan bara erbjudas.
– Som föräldrar och ledare vill vi så gärna att våra ungdomar skall välja den livsinriktning vi tror är den bästa, men det måste alltid finnas en grundläggande respekt för att barnet eller den unge själv måste välja sin väg.

Vad utmärker en sund bibelsyn?
– En sund bibelsyn utmärks av stor respekt för bibelns auktoritet och en stor ödmjukhet inför min egen tolkning av bibelordet. Vi blir aldrig färdiga, har aldrig förstått helt, därför finns det alltid utrymme för samtal om teologin, utan att nedvärdera Guds ords giltighet.

Bör ifrågasättande av undervisning och predikningar uppmuntras?
– Det måste alltid vara ”högt i tak” och utrymme för att pröva och ifrågasätta, annars riskerar varje rörelse att bli likriktad. Jag växte upp i en pastorsfamilj. Där kunde pappas predikan diskuteras högljutt under söndags­middagen. Mina egna barn har inte dragit sig för att ifrågasätta.
– Jag hoppas att vi kan ha den positivt prövande atmosfären i våra församlingar.