”PWC ett lyft för ledare”

Världspingstkonferensen blir ett stort lyft för ledare inom hela den svenska kristenheten. Det tror Niklas Piensoho, pastor i Filadelfia Stockholm. Och i samma vecka firar värdförsamlingen sitt 100-årsjubileum med fokus på framtiden.

Nedräkningen pågår för Världs pingstkonferensen, den 24Ä27augusti i Stockholm. Temat blir ”Equip yourself, others and the church” där ledarskapsträning i den lokala församlingen står i fokus utifrån Efesierbrevet 4:12Ä13.
Arrangör för den 22:a Världs pingstkonferensen i ordningen är Pingst tillsammans med Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.
I helgen, direkt efter konferensen, firar församlingen också sitt 100-årsjubileum.
– Att få hålla i konferensen blir ett hedersuppdrag och en ”once in a lifetime-upplevelse” säger Niklas Piensoho, pastor i Filadelfiaförsamlingen. Så många fantastiska talare från hela världen kommer att medverka och det ska bli väldigt spännande.
På talarlistan står bland andra världsevangelist Reinhard Bonnke, Tyskland, James D. Leggett, biskop i International Pentecostal Holiness Church i Oklahoma, USA, Young Hoon Lee, föreståndare i Yoido Full Gospel Church i Seoul, Sydkorea och Brian Houston, grundare av pingstförsamlingen Hillsong i Sydney Australien.
Ä Det kommer att bli en konferens med stor betydelse både för vårt eget ledarskap inom Pingst och för ledare inom svensk kristenhet som helhet. Den kommer att ge oss inspiration och en inblick i andra kulturer och villkor som ger nya perspektiv, säger Niklas Piensoho.

Till övriga talare på Världs pingstkonferensen hör Pelle Hörnmark, Niklas Piensoho, Anne Christensen, David Mohan, Prince Guneratnam, Egil Svartdahl, Jack W. Hayford, Ulf Ekman och Raymond Culpepper. Världspingstkonferensen arrangerades också av Filadelfiaförsamlingen i Stockholm 1955 och Piensoho betonar den betydelse församlingen haft internationellt, genom att samla pingströrelsen och genom sitt omfattande missionsarbete. 100-årsjubileet blir ett tillfälle att uppmärksamma dess historia.
Ä Man brukar säga att det fanns en tid då solen aldrig gick ner över vårt missionsarbete, så världsomspännande var det.
Miljontals människor i världen har genom åren berörts av församlingens arbete och att få möjlighet att återknyta till detta känns bra.

Samtidigt har församlingen också haft en viktig roll i Sverige.
Ä Genom de satsningar som utgått från oss, som LP-verksamheten, tidningen Dagen och olika förlagsverksamheter, har vi varit med och format bilden av svensk kristenhet. Detta är ett fantastiskt arv. Men är det viktigt att inte bara minnas utan också se framåt, poängterar Niklas Piensoho.
Temat för söndagens högtidsgudstjänst blir ”Med siktet framåt” och visionen är tillväxt.

Fotnot: Det är fortfarande möjligt att anmäla sig till PWC. Det gör man genom att gå in på hemsidan www.pwc2010.se