Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

”Pingstupplevelsen suddar ut könsskillnader”

Regien Smit forskar om angolanska pingstkvinnor i Rotterdam

–?I pingstkyrkomiljön tillerkänns de angolanska kvinnorna i Holland kraft och auktoritet genom den helige Ande på samma villkor som männen. Läran om alla troendes rätt till Guds kraft och auktoritet är viktig och bidrar till att stärka kvinnorna, oavsett hur miljön runt omkring dem ser ut. Det menar den holländska forskaren Regien Smit, som höll den tredje Lucy Farrow-föreläsningen i Uppsala tidigare i våras.

Regien Smit har specialiserat sig på att studera kvinnor från Angola och vilken betydelse deras tillhörighet i en pingstkyrka har för dem som immigranter och hur den ger dem en identitet. Hon är knuten till Vrije-universitetet i Amsterdam och deltar i forskningsprojektet Norface, vilket med hjälp av EU-medel följer afrikanska kyrkors framväxt i tre olika europeiska länder.

Följt kyrka på nära håll
Regien Smit föreläste på Uppsala universitet i april under rubriken ”Vulnerable Empowerment: Angolan Pentecostal Women in Rotterdam”. Hon har på nära håll följt kyrkan Maná Ingreja Christa i Rotterdam, som skulle kunna beskrivas som en trosrörelseförsamling. Rörelsens grundare Jorge Tadeau kallas apostel och är starkt influerad av Kenneth Hagin i USA.
Regien Smit har också besökt Angola och samfundets församlingar där. Det bildades så sent som 1988. Västinfluensen är stor och man bekämpar medvetet gamla afrikanska traditioner.

Tiotal församlingar
I dag har rörelsen ett tiotal församlingar i Holland, som till övervägande delen består av angolanska flyktingar, många ensamstående mammor, vilket med tanke på det stora antalet krigsänkor i Angola är föga förvånande.
Väldigt mycket av undervisningen i kyrkan har fokus på familjen, mannens gudagivna auktoritet och de lika gudagivna könsrollerna och kvinnans underordnade roll betonas. Samtidigt påpekas också att männen inte ska utöva våld i familjen och att de ska ta väl hand om och regelbundet uppvakta sin hustru med presenter och blommor.
–?Jag var med i kyrkan i Rotterdam en gång när männen fick komma fram och bekänna sina tillkortakommanden som äkta män samtidigt som kvinnorna fick välsigna dem. Det var ett ögonblick som bidrog till att stärka kvinnorna, som jag ser det, menade hon.

Sätter Gud före mannen
Trots all undervisning om traditionella könsrollers välsignelse kan både kvinnor och män bli diakoner och äldste i det här samfundet.
–?Kvinnor kan alltså också få tillträde till andliga tjänster och de lär sig att sätta Gud före mannen.
Det som ger kvinnor i de här sammanhangen en viktig identitet är läran om att alla troende, oavsett kön, har rätt till Guds kraft och auktoritet.
–?Pingstupplevelsen, det är mycket viktigt att tala i tungor och det görs på befallning, suddar bort skillnaden mellan män och kvinnor, menade hon. Pingstupplevelsen ger kvinnorna tillträde till exakt samma kraft som männen.

Fotnot: Lucy Farrow var en frigiven slav i USA, som fått epitetet ”Pingströrelsens moder”. I år var det tredje gången som Pingströrelsens Teologiska Seminarium inbjöd till en föreläsning om kvinnor i pingstsammanhang för att hedra hennes minne.