Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

”Oväntat att så många är helt drogfria i dag”

Filosofie doktor Ove Grape positiv efter utvärdering av LP-verksamheten

– Jag har fått en positiv uppfattning om LP-verksamhetens arbete och är väldigt glad över att ha fått lära känna de personer som arbetar där. Andelen drogfria efter behandlingen är mycket hög, särskilt som det handlar om tunga missbrukare. Det säger Ove Grape, fil doktor vid institutionen för socialt arbete vid Umeå Universitet, som ansvarat för en studie och utvärdering av LP-verksamhetens missbruksbehandling.

Arbetet inleddes för två år sedan på uppdrag av LP-verksamheten. Syftet var att undersöka hur vårdresultaten ser ut och vilka faktorer som är verksamma i det arbetet.
Hur var det att genomföra undersökningen?
Ä Det var väldigt intressant, tycker jag. Och jag tycker vi haft ett så bra samarbete med LPverksamheten, det har fungerat väldigt smidigt. Personalen på hemmen har själva hjälpt till att samla in intervjudata och så har vi utgått från inskrivningsdata också.
Hur många personer handlar det om?
Ä 155 var möjliga, men 54 föll bort av olika anledningar, så till slut kom det att handla om 101 personer som fullföljt behandling och börjat den under 2004 Ä 2006.
Hur ser vårdresultaten ut?
Ä Väldigt positiva måste jag säga. Särskilt som LP-verksamheten inte väjer för att ge de allra tyngsta missbrukarna med grava problem chansen. Det måste man ta hänsyn till när man ser på resultaten; det handlar alltså om en grupp som väldigt många andra misslyckats med eller helt gett upp hoppet om.

Vad är det för faktorer som spelar roll?
Ä Den sociala gemenskapen, i det här fallet med de kristna inslagen. Man hamnar i ett socialt strukturerat sammanhang med gudstjänster och en församling där man kan känna sig trygg och accepterad. Detta tillsammans med KBT och motiverande samtal ger resultat.
Stötte du på något oväntat?
Ä Kanske i så fall att så många uppvisar ett helt drogfritt liv i dag.
Har du lärt dig något nytt?

Ä Massvis. Inte minst om de här behandlingshemmen och att de behandlar människor som kommit till ett stadium utan återvändo. Jag har dessutom förstått vad bra det är att det här kontaktnätet finns.
Hur ska undersökningen användas nu?
Ä Nu är mitt arbete slut, men jag hoppas förstås att socialtjänsten, psykiatrin och kriminalvården ska ta del av den. Och LP-verksamheten är helt fri att använda sig av den hur de vill, i informationsarbetet och annat.
Larsolof Egbäck på LP-verksamheten var med och initierade utvärderingen.
Ä Ett resultat för vår del är att vi är väldigt glada och stolta över det den visar, säger han. Vi känner en stolthet, men slår oss inte för bröstet, för det är klart att vi kan bli ännu bättre.
Ä Utvärderingen känns som ett kvitto på behandlingshemmens arbete. Och även på det lokala arbetet i LP-kontakterna, även om det inte är de som undersökts här.
Utvärderingen pekar på väldigt tydliga saker, som att så många efter behandlingen uppvisar drogfrihet, har fått en egen bostad och klarar sin försörjning, konstaterar Larsolof Egbäck och påtalar dessutom att ingen av dem som varit med i undersökningen tycks ha uppfattat den kristna prägeln på vården som ett bekymmer, snarare tvärtom.
Nu ska utvärderingen distribueras till LP-verksamhetens samarbetspartner, berättar Egbäck. Och lagom till vårens socionommässa sammanfattades resultatet i en broschyr.

Fotnot: Undersökningen har rubriken ”En oas där man får växa” LP-verksamhetens behandlingsprogram för personer
med beroendeproblematik Hela undersökningen finns på Lp-verksamhetens hemsida www.lp-verksamheten.se