Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

”Nu är epoken Eskilsson över”

Vid årets Rådslag lämnar Sören Eskilsson ifrån sig ordförandeklubban för Pingststyrelsen efter fem år. – Nu är det dags att släppa in någon ny, säger han.

Sören Eskilsson valdes till ordförande vid Rådslaget 2010. Då hade han dessförinnan varit ordförande i LP-verksamheten i tre år och då samtidigt suttit i Pingststyrelsen. Mellan 2003 och 2005 var han också invald i den allra första Pingststyrelsen, vilket innebär att han sammanlagt gjort tio styrelseår, varav åtta som ordförande.
Ä Så nu är epoken Eskilsson över, konstaterar han.
Han har upplevt stor generositet från sin församling i att engagera sig för det gemensamma arbetet i Pingst, men känner att nu vill han ge allt i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, där han är vice föreståndare.
När han summerar de här åren är det några stora projekt som sticker ut, till exempel arbetet med att få till det som kallats Fullt utbyggt Pingst.
Ä Det har varit en utmaning och intensiva och ibland också lite jobbiga processer, men i dag tycker jag att vi nått dithän att vi kan prata om ett vi och att vi gör något tillsammans i harmoni och samsyn.
Att se det Pingst gör utifrån ett mer gemensamt perspektiv ger ett ”större vi”, menar han. Andra stora saker som hänt
under hans ordförandetid är försäljningen av fastigheten i Flemingsberg och flytten av kontoret till Alvik och satsningen på att på olika sätt stärka ledarskapet i Pingst, genom satsningarna Träning för tillväxt, Pastorsakademin
och Pingst Ledare.
Att utse en ny direktor efter Peo Larsson är en annan uppgift som han och styrelsen jobbat med och de är nöjda och glada över att de fick Madeleine Hansson till uppdraget.
Han är också glad över att ekonomin i Pingst i dag är både i god ordning och i god balans.
Ä Det känns väldigt bra inför framtiden. Även om Sidas beslut angående PMU förra året skakade till det hela, och ger fortsatta utmaningar framöver.
Vi pratar om vad som är roligt med ordföranderollen och då säger han så här:
Ä För att trivas måste man både gilla mötet med människor och sammanträden och möten med struktur och ordning och reda. Tillsammans är de sakerna stimulerande.
Vad ser du som det viktigaste i ordföranderollen för Pingst?
Ä Jag tror det både handlar om att vara med och vara pådrivande för den framtida utvecklingen i rörelsen och att
arbeta för sammanhållningen och gemenskapen, även om man ibland tycker olika och har lite olika perspektiv.
Vad har han du för råd till din efterträdare?
Ä Jag tänker att varje tid har sina utmaningar som måste hanteras utifrån de förutsättningar som råder då, men själv
har jag försökt jobba utifrån devisen att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt. Man måste kunna fatta rationella beslut.

GÅR VIDARE. Efter fem år som ordförande för Pingststyrelsen kommer Sören Eskilsson (till höger) nu att satsa 100 procent på sin uppgift i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Bilden tagen vid Rådslaget 2012. FOTO: ULRIKA RAMSTRAND