Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

”Nedslag i den stora berättelsen om pingströrelsen”

Stort intresse för de nya historieböckerna om svensk pingströrelse

– Historieböckerna är ett nedslag i den stora berättelsen om pingströrelsen i Sverige, som i sin tur är en del av en världsvid väckelse. Det menar Ulrik Josefsson, en av drygt 20-talet författare, som medverkar i det nya historieverket, som kom lagom till Nyhemskonferensen.

– Pingstvänner är alldeles vanliga människor som blivit väldigt berörda av Gud.
Den definitionen gav Ulrik Josefsson när han inledde seminariet i Nyhemstältet, där boken lanserades genom miniföredrag av fem av författarna.
Magnus Wahlström, projektledare för böckerna, tecknade en bild av pingströrelsen i Sverige under de senaste 100 åren i tre perioder; som ung och expansiv, som etablerad och stark och som gränsöverskridande.

Svenskar med tidigt
Jan-Åke Alvarsson lyfte fram hur svenskar tidigt fanns med i Los Angeles, där väckelsen först bröt ut och hur den rev ner rasbarrirärerna. I boken medverkar han med text om den allra första tiden i Sverige, samt med ett kapitel om mission.
Ivar Lundgren, som skrivit om 60-talet, konstaterade att det var ett årtionde då pingst minskade med några hundra personer, men samtidigt en tid då viktiga frågor bearbetades, inte minst vad gällde samhällsengagemang och öppenhet för ekumenik.
Gunilla Nyberg Oscarsson visade på hur kvinnorna från början fick ta stor plats i den svenska pingströrelsen, men sedan kom att marginaliseras.

En tredjedel har sålts
Efter seminariet var det många som tog tillfället i akt att söka sig till Pingstmontern och bläddra i böckerna och under de första dagarna på Nyhem såldes ett 80-tal böcker i bokhandeln där. I slutet av sommaren hade ungefär en tredjedel av upplagan gått åt.
– Försäljningen har levt upp till våra högt uppställda förväntningar, säger Daniel Krieg, marknadschef på Libris.

Dyrt bokverk
Bokförlaget hade förväntat en riktig skjuts på försäljningen från början. Samtidigt är det ett relativt dyrt bokverk med lång liggtid, konstaterar Daniel Krieg.
– Det är en jättebra försäljning och jag är fantastiskt glad för det, säger han.
De flera hundra förhandsbeställningarna expedierades från bokförlaget Libris kring midsommar. Den speciella jubileumsutgåvan i 100 exemplar fanns det bara några exemplar kvar av efter sommaren.
Under Nyhemsveckan hölls också en lunch då medverkande författare, fotografer och redaktions­medlemmar möttes och fick ta emot rykande färska böcker och tacktal.

Fotnot: För beställning av numrerat exemplar av jubiluemsutgåvan kontakta Staffan Swahn, 08-619 25 45 eller staffan.swahn@pingst.se