Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

”Mitt uppdrag är att tala tro”

Tro, helig Ande och godhet som märks. Det handlade föreståndare Pelle Hörnmarks visionstal om på årets Rådslag. Predikan spelades in av TV Inter och finns att ta del av i mediespelaren på pingst.se och via tvinterplay.se.

Människor som kan förändra Sverige är de som tror, menade han, och församlingar behöver ledas av människor som lever av tro och som talar tro.
Ä Mitt uppdrag är att tala tro. Inte att tvivla med dem som tvivlar, sa Pelle Hörnmark och erkände att han blir provocerad av dem som säger att frikyrkan gjort sitt.
En kyrka präglad av tro, helig Ande och godhet är det han drömmer om och hoppas på.
Ä Jag önskar att detta skulle prägla både mig och Pingströrelsen. Det Pingströrelsen behöver är inte mer stelhet utan rörelse, fortsatte Pelle Hörnmark.
Ä När den helige Ande märks då berörs människor. De upplever något. Så be frimodigt och öppna för Andens frihet, uppmanade han.
Avslutningsvis talade han om godhet som märks och pekade på behovet av en social väckelse.
Ä Pingströrelsen har seglat in i medelklassen. Men det finns en baksida med det, nämligen att det är lätt att luta sig tillbaka. Men sann andlighet leder till att vi bryr oss om människor runt omkring oss.
Han citerade Jesusorden om ”Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att drickaÄ”
Ä Det är möjligt för församlingar och enskilda människor att vara med och göra skillnad. Tro, helig Ande och godhet
räcker, menade Pelle Hörnmark.