Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

”Mission viktigt i ungdomsarbetet”

Vi lägger grunden i församlingen för det globala samhället, menar Anna-Sara Bergwall ungdomspastor i Gävle och vice ordförande i Pingst ung. Enligt henne behöver mission och ungdomsarbete gå hand i hand.

Ett tiotal personer i varierande åldrar mötte upp i det ljusa klassrummet för att lyssna till Anna-Sara Bergwall under ledarkonferensen i Västerås. Bakom henne hängde en världskarta som vittnade om geografilektioner under vardagarna.
Ä Den kultur som vi odlar i församlingen formar ungdomarna, hävdade hon.
Smittande engagemang
Utifrån sina egna erfarenheter berättade hon om olika resor hon gjort tillsammans med ungdomar från Gävle. Hon har låtit sitt engagemang för människor i nöd smitta av sig på ungdomarna i den lokala församlingen.
När hon var 21 år åkte hon tillsammans med 20 elever och några lärare till Nicaragua. Där fick eleverna, så väl de som var kristna och de som inte var det, se hur livet kan se ut för de som inte har det lika gott ställt som vi.
Ä Sådant gör att ungdomar får upp ögonen för behoven. De får nöd för de drabbade och de grips av en längtan att få göra en skillnad i den här världen, sa hon.
Åkte tillbaka
Anna-Sara Bergwall berättade till exempel om en tjej som fick upp ögonen för de fattiga i Nicaragua och sedan åkte tillbaka för att hjälpa dem i ett PMU-finansierat projekt.
För Anna-Sara finns det en stark koppling mellan mission och ungdomsarbete. Att ta med sig icke kristna elever på en resa till ett fattigt land är enligt henne bland de bästa man kan göra. Där får de möjlighet att se vad den kristna tron handlar om i praktiken.
Det finns en stor poäng med att låta ungdomarna få vara delaktiga och hjälpa till. Att få raka huvuden mot löss, dela ut mat till de hungriga är intryck som sätter outplånliga spår på tron, menade Anna-Sara Bergwall.
Göra Jesus tillgänglig
Ledarkonferensen Kyrka med hjärta hölls i Västerås den 16Ä18 oktober och hade som övergripande tema att göra Jesus tillgänglig, för unga och för kyrkovana personer. Nästan 400 personer deltog.
Arrangörer av konferensen var Pingstkyrkan i Västerås tillsammans med Pingst ung.
Under dagarna hölls storsamlingar och en rad mindre workshops. Alla talarna var eniga att nya grepp måste till, liksom att våga börja gå nya vägar och släppa fram ungdomarnas uttryck för att skapa en attraktiv atmosfär där unga kan känna sig välkomna. Inte bara till fredagskvällen, utan även till församlingens gemenskap.
Satsa på föräldrarna
På lördagskvällen hölls ett samtalsforum med några av konferensens huvudtalare. De var alla eniga om att för att tron inte bara ska bli något som går ur kläderna när man slutat söndagsskolan så behöver man satsa på föräldrarna.
Ä Det blev ett systemfel när man överlät den andliga fostran på församlingen och plockade bort föräldrarnas uppgift som förebilder för sina barn, menade exempelvis Mats Särnholm, föreståndare i Karlstads pingstförsamling.