Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

”Man känner sig värdefull igen”

Under lugna, vänliga och avspända former har tre kvinnor och en man under våren arbetstränat i Pingstkyrkan i Linköping. De har jobbat med sig själva och sin motivation, med kreativa uttryck, bakat och lagat mat, och också fått hjälpa till i församlingens café, i kyrkans lokaler och i trädgården på Bjärka Säby.

När jag dyker upp en onsdag förmiddag håller gruppen just på att avsluta veckans pass i kursen Hela Livet, som är en del av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. De klipper och klistrar och skriver i sina livsböcker, som sedan kommer att vara en påminnelse om det de tagit upp. Hela livetkursen behandlar sådant som självkänsla och självförtroende, att se sina egna talanger och resurser, bli vän med tankar och känslor och få motivation för arbete.
De visar mig en livssnurra de gjort med olika tårtbitar för olika delar i livet, som väldigt tydligt åskådliggör hur viktigt det är med balans mellan olika delar i livet.
Ä Samtalen och gruppdynamiken har betytt jättemycket och gett mig mycket, säger en av deltagarna, som vi kan kalla Pia.

HON OCH DE ANDRA TYCKER att vi kan strunta i att skriva deras riktiga namn här och därför har alla fått fingerade namn. Men alla ger de uttryck för både sin glädje och sin tacksamhet över att ha fått den här chansen. De har placerats i arbetslivsinriktad rehabilitering på Origo Linköping, underleverantör till Origo Resurs, genom Arbetsförmedlingen.
Origo Linköpings huvudman är pingstkyrkan i Linköping. Deras historier rymmer perioder av lång arbetslöshet, av utmattning, utbrändhet och liknande.
Ä Jag kände direkt att dit ville jag, när jag såg lappen, berättar Ella, som säger att hon redan börjat våga utmana sig själv och söka jobb i sitt gamla yrke som biomedicinsk analytiker.
Ä Jag har aldrig haft några kontakter med kyrkan tidigare, men har fått så positivt intryck och så bra stöd och hjälp via Maria, berättar Hasse, som är särskilt glad för de möjligheter han fått att praktisera hos en byggnadssnickare och närma sig sitt gamla yrke.

INDIVIDANPASSNING ÄR ett hedersbegrepp här.
Ä Här får jag en känsla av att vara värdefull igen, säger Berit, som har en bakgrund som frisör och hoppas att tiden på Origo ska hjälpa henne komma på vad hon vill jobba med i stället.
Pia ser det som att hon fått en chans till förändring i livet genom det här programmet.
Ä Grundidén är så bra, för man jobbar med att bygga upp hela människan, säger hon.
Hon har tidigare jobbat som elevassistent och har så smått fått börja prova på att hjälpa till i folkhögskolekurserna i svenska för invandrare, som hålls i samma korridor i kyrkan och börjar fundera på om hennes yrkesframtid kanske kommer att gå åt det hållet.

MARIA NYMAN ÄR den som håller ihop programmet. Hon är socialpedagog med erfarenhet från bland annat behandlingshem för flickor med självskadebeteende. För drygt ett år sedan åkte hon och 15 till från församlingen till en regiondag som Pingst Socialt anordnade i Jönköping.
Ä Vi hade pratat om att vi ville göra något mer för vår stad, berättar Maria.
På plats i Jönköping fanns företaget Origo Resurs, som berättade om sitt koncept.
Ä Då brände det till i mig, säger Maria. Det här är nånting för vår församling.
Och sedan i höstas är arbetet igång. Reglerna för hur rehabilitering och arbetsträning ska bedrivas och finansieras ändras hela tiden, så det är en spännande resa, kanske ibland väl spännande.
Ä Jag tycker det här är jätteroligt, säger Maria. Inte minst alla spännande samtal som uppstår. Det händer verkligen något när man möts.
Programmet erbjuder mer än arbetsträning, eftersom det också innebär meningsfull sysselsättning (det deltagarna tillverkar i den kreativa verkstaden säljs i kyrkans café och behållningen går till församlingens hjälpkassa), social gemenskap och samtal på djupet.

DET BÖRJAR BLI LUNCHDAGS och jag blir bjuden på paj, som deltagarna själva gjort. Vi småpratar och jag frågar vad de hoppas ska ha hänt om ett år. Deras svar är ganska samstämmiga. Att ha fått bättre självförtroende, hittat ett jobb de trivs med, eller åtminstone kommit på vad de vill jobba med och våga börja söka jobb igen.
Ä Jag hoppas veta hur mycket jag klarar av och ha fått ett jobb på den nivån, säger Pia.