Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

”LP-verksamheten behöver synas mer”

Lars Johansson är ny verksamhetsansvarig sedan 1 oktober

En LP-verksamhet som återtar initiativet, blir ännu synligare i samhället, arbetar förebyggande och ännu mer blir de lokala församlingarnas angelägenhet. Det är något av det som står på nye ledaren Lars Johanssons agenda.

Sedan 1 oktober är Lars Johansson ny verksamhetsansvarig för LP-verksamheten. Han tycker att han fått en av de viktigaste arbetsuppgifterna man kan ha inom pingströrelsen.
– Frälsningsundren vi ser idag sker inom det här fältet, säger han enkelt.
Samtidigt är han inte nöjd med läget. Nej, han vill vara med och arbeta för att LP-verksamheten ska ta tillbaka initiativet och bli ännu mer synlig i samhället.

Finnas i maktens korridorer
Det kan bland annat ske genom ett strategiskt lobbyarbete, som lyfter den idéburna sektorn, menar han. En organisation finns redan för detta, Famna, där LP finns representerat tillsammans med bland andra Ersta, Bräcke, Röda Korset och Stockholms sjukhem.
– Vi behöver leva i maktens korridorer och visa att det finns alternativ både till offentlig och privat vård, nämligen det vi jobbar med, det som bärs av en idé.
LP-verksamheten har några tuffa år bakom sig, där samhällets förändrade syn på behandling av missbrukare tvingat fram stora neddragningar. För 20 år sen hade man 450 vårdplatser, i dag är man nere på 75. Så sent som för ett par år sedan lades flera av behandlingshemmen ner och i dag finns det bara fyra kvar, som drivs av LP-riks.
Lars Johansson ser det viktigt att i dag arbeta metodiskt med LP-verksamhetens plats i öppenvården. Inte minst eftersom det är den som idag kan få stöd från samhället. Och de medlen behövs, även om enskilda gåvogivare varje år skänker mellan sex och åtta miljoner till LP.
LP-verksamheten på riksplanet ska inte styra arbetet ute i landet, men däremot ge hjälp och stöd åt lokala initiativ, exempelvis genom att erbjuda behandlingsmodeller och kvalitetssäkring.
– Det finns en väldig välsignelse i det sociala och diakonala engagemanget, konstaterar Lars Johansson. Det kan bli en livsnerv för församlingarna och det är lokalt initiativen bör ske.

Hitta framtidens ledarskap
– Jag tror vi tappat något av det i dag, konstaterar han och säger att han drömmer om riktigt levande församlingar.
Att arbeta inom ett fält där behoven och utmaningarna är oändliga och ökande medan resurserna är små kan slita hårt.
– Men man måste försöka lära sig leva med det, säger Lars Johansson.
För 20 år sen hade han inte klarat det men menar att man kan lära sig.
Det är inte så många år kvar tills Lars Johansson blir pensionär. Inte minst därför ser han som ett av sina viktigaste uppdrag att vara med och hitta framtidens ledarskap och arbetssätt för LP-verksamheten.
– Jag tror vi behöver hitta tillbaka till 30-talets tänk, då församlingarna såg de stora behoven i samhället och gjorde något åt dem.
Men han tror också på att LP i framtiden ännu mer ska engagera sig i förebyggande arbete.
– Jag skulle vilja att vi blev en nykterhetsrörelse som inte baseras på teologi men på den tradition av nykterhet som finns i vårt ursprung som väckelserörelse. Det personliga ansvaret för hur vi lever är också viktigt att komma tillbaka till.